Annonse
STEINER SKAL SNUS: – Alt skal fram i lyset. Alle steiner skal snus. Urett skal rettes opp, sa daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie da hun redegjorde om trygdeskandalen på Stortinget 5. november i fjor. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Synspunkt
Synspunkt

Regjeringen har snublet i oppryddingen etter trygdeskandalen

Øivind Fjeldstad er ansvarlig redaktør i Velferd.no​.

SYNSPUNKT. – ALT SKAL FRAM i lyset. Alle steiner skal snus.

Slik lød det klare løftet fra daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie etter at trygdeskandalen ble kjent for litt over et år siden.

Løftet ble høytidelig avgitt fra Stortingets talerstol bare en drøy uke etter at Hauglie selv hadde fortalt offentligheten om det som er omtalt som den største skandalen noensinne i norsk offentlig forvaltning. Det skjedde på en dramatisk pressekonferanse der en alvorstynget statsråd stilte sammen med daværende Nav-sjef Sigrun Vågeng og daværende riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Dessverre viser det seg at regjeringen ikke er villig til å oppfylle løftet om å snu alle steiner.

DET ER RIMELIG å forvente at regjeringen holder sine løfter når den skal rydde opp etter en skandale et stort antall trygdemottakere på feilaktig grunnlag er stemplet som trygdesvindlere. En skandale som har ført til at mange er uskyldig dømt og sendt i fengsel og at tusener har fått urettmessige krav om å betale tilbake av trygdeytelser eller har fått avslag på søknader om ytelser fordi Nav har tolket EØS-regelverket feil.

Dessverre viser det seg at regjeringen ikke er villig til å oppfylle løftet om å snu alle steiner. Noen steiner nekter den å snu. De blir dermed liggende som snublesteiner i oppryddingsarbeidet og reiser tvil om hvor dypt viljen til å rydde opp stikker.

TRYGDESKANDALEN VAR GJENSTAND for en høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i januar, og fredag denne uka er det duket for en ny høring.

Det skjer imidlertid uten at Stortinget får tilgang på all relevant informasjon i saken. Regjeringen har valgt å holde tilbake en rapport fra 2014, der en arbeidsgruppe fra flere departementer tok for seg hvordan man kunne sørge for å begrense trygdeeksporten.

Utvalget som har gransket trygdeskandalen, har fått lese rapporten og forteller at den tar opp spørsmålet om trygdeeksport i kapitler som omhandler sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger.

«I samtlige kapitler understrekes det at krav om faktisk opphold i Norge ikke kan gjøres gjeldende i EØS, og at den eneste måten å begrense utbetalingene derfor er å skjerpe inn bruken av aktivitetskrav», forteller granskingsutvalget i sin rapport Blindsonen.

TIL TROSS FOR denne klare meldingen fortsatte Nav sin praksis med å nekte ytelser og å anmelde trygdemottakere som tok med seg trygd til andre EØS-land.

Rapporten fra 2014 er viktig for å komme til bunns i hvordan trygdeskandalen kunne skje, og hvem som har hovedansvar for skandalen. Som Velferd.no skrev allerede samme dag som skandalen ble kjent, er det en åpenbar sammenheng mellom trygdeskandalen og regjeringens kamp mot trygdeeksport, og det er avgjørende for oppryddingsarbeidet all informasjon om denne sammenhengen kommer fram i lyset.

Det er provoserende at regjeringen velger å holde tilbake informasjon i det som er Norges største rettsskandale.

Likevel nekter regjeringen å la Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité få lese 2014-rapporten.

«Dokumentet som komiteen har bedt om å få oversendt, er en del av regjeringens interne prosess- og saksforberedende dokumenter. Det har vært praksis at slike interne dokumenter ikke gis til kontrollkomiteen», skriver arbeids- og sosialminister Henrik Asheim i et brev til komiteen, som er gjengitt i Aftenposten.

SVs medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Freddy André Øvstegård, er provosert over svaret.

– DET ER PROVOSERENDE at regjeringen velger å holde tilbake informasjon i det som er Norges største rettsskandale, og hvor statsministeren og flere arbeids- og sosialministre har sagt at alle steiner skal snus. Men det gjelder tydeligvis ikke denne steinen, sier Øvstegård til Aftenposten.

Det er ikke første gang regjeringen holder tilbake dokumenter i saken. Tidligere har kontroll- og konstitusjonskomiteen fått avslag da den ba om innsyn i et møtereferat og en juridisk tolkningsuttalelse fra Regjeringsadvokaten.

Stortingspolitikere er ikke alene om å reagere på regjeringens hemmelighold i oppryddingsarbeidet etter trygdeskandalen

Ved å bryte løftet om å snu alle steiner skaper regjeringen tvil om hvor stor viljen er til å rydde opp i skandalen.

OGSÅ JUSSEKSPERTER ER kritiske og avviser argumentet om at slikt hemmelighold er vanlig praksis.

«Gjennom 1900-tallet har skiftende regjeringer vist åpenhet i saker hvor det har vært mistanker om at styringssvikt har fått alvorlige konsekvenser for statens interesser eller enkeltpersoner», skriver jussprofessorene Ingunn Ikdahl og Christoffer C. Eriksen i et innlegg i Dagsavisen.

Ved å bryte løftet om å snu alle steiner skaper regjeringen tvil om hvor stor viljen er til å rydde opp i skandalen. Det gir inntrykk av at man ikke ønsker full åpenhet, men i stedet vil hindre innsikt i hvem som har ansvar hatt for at skandalen kunne oppstå.

I KJØLVANNET AV trygdeskandalen har mange fått tildelt ansvar og skyld for det som har skjedd. Men noen har større ansvar enn andre, mener jussprofessorene Ikdahl og Eriksen.

«Å oppsummere trygdeskandalen med at ‘alle har skyld’ gir ikke godt grunnlag for å lære av skandalen», fastslår de i en ny blogg de har opprettet om trygdeskandalen.

I opprydningsarbeidet etter trygdeskandalen har Regjeringen Solberg slått inn på en ny kurs: mindre åpenhet, mer hemmelighold.

Ikdahl mener Arbeids- og sosialdepartementet har sluppet for billig unna i Nav-skandalen.

I Dagsavisen kritiserer Ikdahl og Eriksen regjeringen for den manglende viljen til å snu alle steiner.

«Opprydningen etter trygdeskandalen kunne blitt et skoleeksempel på hvordan alle steiner ble snudd, ved å gi tilgang til alle relevante dokumenter. Det kunne gitt mer innsikt i de ‘krefter og prosesser’ som former de rettslige rammene for våre liv, og dermed også gitt grunnlag for å gjenoppbygge tilliten til myndighetene. I stedet er saken i ferd med å bli et dårlig eksempel, der relevante dokumenter beholdes bak lukkede dører», skriver de.

Jussprofessorene er ikke nådige i sin dom over regjeringens håndtering av saken.

«I opprydningsarbeidet etter trygdeskandalen har Regjeringen Solberg slått inn på en ny kurs: mindre åpenhet, mer hemmelighold. Det lover dårlig for ytringsfriheten, demokratiet og tilliten til offentlige myndigheter.»

Vil du holde deg oppdatert på ledelse og arbeidsliv? Prøv et abonnement på Dagens Perspektiv, eller vårt gratis nyhetsbrev.

Synspunkt

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
 
 

Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse

Synspunkt

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
 
 

Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse