Annonse
Illustrasjonsfoto. Foto: Pipa100 | Dreamstime.com

Arbeidsledigheten på 3,5 prosent

Fra mars 2017 til mars 2019 har tallet på sysselsatte gått opp med 78.000 personer, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.  

Sysselsettingsprosenten har i samme periode økt fra 66,7 til 67,8 prosent.

I mars utgjorde arbeidsledige 3,5 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjoner. Det tilsvarte en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra desember.

Ifølge sesongjusterte tall var det 98.000 arbeidsløse personer i mars, 6000 færre enn i desember.

Trendtallene for arbeidsledigheten har gått ned fra mai 2017. Sist gang den sesongjusterte arbeidsledigheten var 3,5 prosent var i juni 2014.

Annonse
Annonse