Annonse
 Fra v. Lizzie Ruud Thorkildsen YS, Steffen Handal Utdanningsforbundet, Tor Arne Gangsø KS, Mette Nord Fagforbundet og Jan Olav Birkenhagen Akademikerne Kommune, rett før hovedtariffoppgjøret 2020 i kommunal sektor starter. Foto:  Vidar Ruud / NTB scanpix

KS varsler stramt oppgjør i kommunal sektor

Rammen må være «enda mer forpliktende i år enn i tidligere oppgjør», fremholder forhandlingsleder Tor Arne Gangsø i en pressemelding etter forhandlingsstart torsdag.

– Alle parter har interesse av å opptre ryddig, ansvarlig og løsningsorientert, slik at vi kan sikre gode velferdstjenester framover. Det er både innbyggerne og næringslivet avhengig av, sier han.

Oppgjøret i konkurranseutsatt industri, det såkalte frontfaget, endte nylig på 1,7 prosent. Med en forventet prisvekst på 1,4 prosent vil det innebære en svak reallønnsvekst for industriarbeiderne.

I tariffoppgjøret for kommunal sektor forhandler KS mot LO kommune, Unio, YS kommune og Akademikerne kommune.

Årets lønnsoppgjør ble utsatt i vår da utbruddet av koronavirus rammet Norge.

Forventer reallønnsvekst

Unio krever blant annet reallønnsvekst og rett til permisjon med lønn for nødvendig utdanning eller videreutdanning for ansatte i kommunene.

– Selv om kaken i år er liten, skal vi minst ha vår del av den, sier leder Steffen Handal i Unio kommune.

Unio prioriterer sentrale tillegg i årets oppgjør.

For YS kommune står reallønnsvekst, rett til kompetanseheving i arbeidstiden og styrket rett til heltid øverst på kravlisten.

– Alle forstår at årets oppgjør blir krevende, men det er rom for reallønnsvekst også i år, sier forhandlingsleder Lizzie Ruud Thorkildsen i YS kommune.

Nytt lønnssystem

Akademikerne går inn i oppgjøret med ett hovedkrav: At lektormedlemmene får forhandle lønnen sin lokalt.

I dag lønnes lektorene og lærerne i sentrale forhandlinger, et system som gir den enkelte skole og fylkeskommunenes få muligheter til å lønne sine ansatte for å tiltrekke seg og beholde riktig kompetanse, ifølge Akademikerne.

– Med lokale forhandlinger kan den enkelte skole bruke lønn som et reelt verktøy for å sikre seg den kompetansen de trenger, sier Jan Olav Birkenhagen, leder for Akademikerne kommune.

Han mener lektorer er den gruppen som verdsettes lavest blant høyere utdannede.

KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor, og i overkant av 442.000 arbeidstakere er sysselsatt i dette tariffområdet innenfor helse- og sosial-, skole- og barnehagesektoren.

Forhandlingsfrist er 15. september klokken 24.

Annonse
Annonse