Annonse
Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) forventer at skolene bruker funnene i undersøkelsen til å diskutere med studentene hvordan den digitale undervisningen kan bli bedre. Foto: Terje Pedersen / NTB      

Ansatte i høyere utdanning mer fornøyd enn studentene med undervisningen under pandemien

De ansatte mener i større grad enn studentene at den nettbaserte undervisningen har vært preget av gode opplegg.

Det kommer fram i forskningsinstituttet NIFUs undersøkelse av konsekvensene av koronapandemien våren 2020 blant ansatte og studenter ved universiteter og høyskoler.

– Jeg forventer at universitetene og høyskolene bruker disse funnene til å diskutere med studentene hvordan den digitale undervisningen kan bli bedre både på kort og lang sikt, sier forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Undersøkelsen viser blant annet at 67 prosent av de ansatte mener at de faglig ansatte klarte å lage gode opplegg for nettbasert undervisning. 44 prosent av studentene mener det samme.

Den viser også at 43 prosent av de ansatte mener de faglig ansatte var flinke eller lyktes godt med å engasjere studentene i diskusjoner på nett. Her var bare 26 prosent av studentene litt eller helt enig.

Rapporten viser også at de negative konsekvensene av nedstengningen er større blant ferske forskere og studenter. En større andel av de yngste studentene har opplevd mer ensomhet, vanskeligheter med å strukturere studiehverdagen, savn av sosialt studiemiljø og lavere studiemotivasjon.

Annonse
Annonse