Annonse
Regjeringen har besluttet at mannskap på passasjerskip i fast rute til et rødt land skal fritas fra karanteneplikt.  Foto: Terje Pedersen / NTB    

Nye regler for innreisekarantene for mannskap på passasjerskip

Forutsetningen er at mannskapet starter arbeidet i Norge og ikke forlater skipet i det røde landet, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

Mannskapet må ta koronatest ved ankomst til Norge, og på dag tre og sju etter ankomst.

– I utgangspunktet har alle som kommer fra røde land, innreisekarantene når de kommer til Norge. Regjeringen mener at dette faller svært uheldig ut for mannskap på passasjerferger i fast rute fordi det medfører at de vil være i en tilnærmet permanent karantene. Derfor innfører vi langt på vei like karanteneregler for denne gruppen med det som gjelder for fly- og godstogpersonell, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Ba om avklaring i mars

Regelendringen er godt nytt for Color Line, som allerede i starten av mars ba regjeringen om en avklaring av unntaksbestemmelse fra karanteneplikt for norsk mannskap på norskflaggede skip i regulær rute mellom norsk og europeisk havn.

Selskapet mente da at reglene framsto både uheldig og konkurransevridende for selskapet.

50 prosents utnyttelse

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier endringene som nå innføres, legger til rette for en gradvis gjenåpning av passasjertrafikken mellom Norge og utlandet.

– Passasjerskip som seiler under norsk flagg, har hatt strengere krav enn tilsvarende aktører på land og i lufta. Det gjør vi noe med nå, samtidig som vi jobber for å unngå smitte, sier Nybø.

Regjeringen opplyser at rederiet skal sørge for at alle personer om bord kan holde minst en meters avstand til personer i annen husstand.

Passasjerskipene kan derfor bare ha inntil 50 prosents passasjerkapasitetsutnyttelse.

Annonse
Annonse