Annonse
Utfall og harde beskyldninger mellom Russland og mesteparten av den vestlige verden, kan minne om den kalde krigen og verden før Berlin-Muren falt. Foto: AFP PHOTO / SPUTNIK / Mikhail KLIMENTIEV.

Norsk næringsliv i turbulent politisk farvann

Aud Lise Norheim er spesialrådgiver, KPMG og tidligere ambassadør i Iran.

Eurasia Group, et ledende selskap innen geopolitisk analyse, har utarbeidet en liste over de ti største geopolitiske utfordringene verden står overfor i 2018.

Mange av dem er knyttet til forholdet mellom USA og resten av verden: Kina står klar til å fylle tomrommet når president Trump velger bort multilateralismen, mens proteksjonismen styrkes. Nasjonale og internasjonale politiske institusjoner svekkes, og faren for cyberangrep og terrorisme øker. Konsekvensene dersom USA går ut av atomavtalen med Iran, er usikre. Det samme er hva som skjer i Europa, med brexit og populistiske valgseire slik vi nylig så i Ungarn.

Utfall og harde beskyldninger mellom Russland og mesteparten av den vestlige verden, kan minne om den kalde krigen og verden før Berlin-Muren falt. Dagens verdensbilde er komplekst. Det er ikke lenger to stormakter med hver sine klare interessesfærer. Kina er blitt en svært viktig aktør med stor innflytelse politisk, økonomisk og teknologisk. I Midtøsten kjemper Saudi-Arabia og Iran om hegemoni. En kamp som påvirker både oljepris og sikkerhet regionalt og globalt.

Etter 30 år i norsk utenrikstjeneste, mange av disse i Midtøsten, har jeg på nært hold sett hvordan den kalde krigens slutt har endret allianse- og maktforhold.

Frykten for atomkrig har dukket opp igjen med Nord-Korea og USA som hovedaktører. Atomavtalen mellom Iran og P5+1-landene har vært viktig både for å hindre Irans evne til å utvikle atomvåpen og få landet inn i den internasjonale varmen. De siste endringene i den amerikanske administrasjonen ser ut til å øke risikoen for at president Trump trekker USA fra avtalen 12. mai. Det kan få store økonomiske og sikkerhetspolitiske konsekvenser globalt.

Terrorangrep bidrar sterkt til uforutsigbarheten. Særlig utsatt er befolkningen i land som i lang tid har vært rammet av krig og konflikt, som Afghanistan, Somalia, Irak, Pakistan og Mali. Europa har heller ikke blitt spart.

Geopolitiske vurderinger bør ligge i bunnen av enhver beslutning om å gå inn i nye markeder

I dette terrenget opererer norsk næringsliv. Norske bedrifter er aktive i mange geopolitiske risikoområder. Sikkerhet og beredskap har derfor en selvfølgelig plass på dagsorden. Det skiftende og uforutsigbare politiske landskapet krever stadig kunnskapsoppdatering, revurderinger og justeringer av planer og strategier. En Plan A er ikke lenger nok, her må minst en Plan B og C til for å sikre rask omstilling.

Den globale økonomien er mer eksponert for politisk ustabilitet enn på noe annet tidspunkt i historien.  Vi opplever at næringslivet har behov for hjelp til å forstå og tilpasse seg nye geopolitiske endringer.

Store bedrifter kan ikke lenger oppføre seg som om de kun er økonomiske enheter. De er en del av det politiske bildet og er selv politiske aktører. Politikk må på dagsorden både hos bedriftenes toppledelse og styre. Forretningsutvikling og økonomisk vekst innebærer selvsagt å ta risiko. For at norske virksomheter i turbulente markeder skal kunne redusere risiko, må inntreden gjøres med best mulig innsikt i geopolitiske forhold.

Hvordan gjøre det uforutsigbare mer forutsigbart?

For det første må toppledelsen selv ta ansvar for å sette geopolitikk og implikasjoner av geopolitiske endringer på dagsorden. Geopolitiske vurderinger bør ligge i bunnen av enhver beslutning om å gå inn i nye markeder.

For det andre bør geopolitisk stresstesting inngå i bedriftens verktøykasse. En stresstest kan gjøres på strategi og planlagte aktiviteter for å redusere konsekvensene av alvorlige hendelser. Hva skjer dersom det blir regjeringsskifte i et land og ny regjering går inn for å nasjonalisere all virksomhet? Hva er konsekvensene for bedriften ved forverring av det politiske forholdet mellom Norge og et land der engasjementet er stort?

For det tredje: unngå «overload» av informasjon. Flommen av nyheter – ekte og falske – fordrer screening og tolkning. Å sikre et mest mulig helhetlig bilde krever både intern ekspertise og uavhengige eksterne eksperter.

De fleste utfordringene som er nevnt, vil kunne ramme norsk næringsliv. Det er derfor god økonomi og politikk å planlegge for at en eller flere av disse rammer din virksomhet.

Annonse
Annonse