Annonse
Foto: Dreamstime
Fjernledelse

Nærhet fra avstand

«Fordelen ved fjernledelse (ledelse av medarbeidere som ikke fysisk er til stede på kontoret) er at man ikke sitter rett på ting, og derfor kan se muligheter på en annen måte. Derimot tar det mer tid å bli kjent med – og trygg på – sine medarbeidere, og å lære seg hvordan hver enkelt person har behov for å bli ledet», heter det i Tendensrapport 2017, som er utarbeidet av konsulentselskapet Assessit.

Les resten med abonnement fra
Velg det abonnementet som passer best for deg. Rabatt fra:
50%
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her

Fjernledelse: Fordeler og ulemper

Dette synes unge ledere er fordelene og ulempene ved fjernledelse:

 • Du sitter ikke i nærheten av medarbeiderne, og kan derfor se muligheter på en annen måte. Derimot tar det lengre tid å bli kjent med- og trygg på sine medarbeidere og å lære seg hvordan hver enkelt person har behov for å bli ledet

 • En del samtaler og strategiske møter mister mye effekt via video. Ledere må flere ganger reise fysisk for lettere å evaluere mottakers forståelse av innholdet, og for å forklare komplekse problemstillinger – spesielt i forhold til personalsaker og strategiske avgjørelser

 • Generelt krever god ledelse tilstedeværelse, som kan sikre en god dialog ved ikke–strukturerte og uformelle nedslag. Det er her viktig kunnskap og informasjon flyter best. Ved fjernledelse får man mindre interaksjon, og dermed oppstår det en formalisert distanse mellom leder og medarbeider, som gjør mange ting vanskeligere

 • En fordel er at man enklere kan delegere ansvar og myndighet – uten å involvere seg i detaljer. Man kan utvikle mer selvstendige medarbeidere. En ulempe kan være at det kan oppstå avstand mellom leder og medarbeider. Man må ha fokus på jevnlig kontakt

(Kilde: Assessit / Tendensrapport 2017)

­Digital ledelse: sentrale egenskaper

 • Muligheter for effektivisering og kvalitetsforbedring ved hjelp av digitalisering og prosesser

 • Oversette kortsiktige og langsiktige konkurransefortrinn gjennom teknologiske endringer

 • Utøve god endringsledelse, men man er avhengig av å benytte digital spisskompetanse i organisasjonen

 • Digitale løsninger kan forbedre, forenkle og innovere samt gi bedriften konkurransefortrinn

 • Forståelsen av at digital ledelse ikke er et substitutt for personlig kontakt

 • Sette egen kunnskapsutvikling inn i bedriftens strategitankegang. Åpne for strategiske partnerskap

 • Ha de riktige verktøyene for god oppfølging av dine medarbeidere. Disse må også kunne benyttes til en felles visuell presentasjon av fremskritt og status på kommunikasjonen underveis

 • Kontinuerlig forbedring gjennom evaluering og tilbakemeldinger. Data og analyser kan bidra til å endre medarbeidere, organisasjonen og kundene inn i den digitale fremtiden

(Kilde: Assessit / Tendensrapport 2017)


Annonse

Fjernledelse: Fordeler og ulemper

Dette synes unge ledere er fordelene og ulempene ved fjernledelse:

 • Du sitter ikke i nærheten av medarbeiderne, og kan derfor se muligheter på en annen måte. Derimot tar det lengre tid å bli kjent med- og trygg på sine medarbeidere og å lære seg hvordan hver enkelt person har behov for å bli ledet

 • En del samtaler og strategiske møter mister mye effekt via video. Ledere må flere ganger reise fysisk for lettere å evaluere mottakers forståelse av innholdet, og for å forklare komplekse problemstillinger – spesielt i forhold til personalsaker og strategiske avgjørelser

 • Generelt krever god ledelse tilstedeværelse, som kan sikre en god dialog ved ikke–strukturerte og uformelle nedslag. Det er her viktig kunnskap og informasjon flyter best. Ved fjernledelse får man mindre interaksjon, og dermed oppstår det en formalisert distanse mellom leder og medarbeider, som gjør mange ting vanskeligere

 • En fordel er at man enklere kan delegere ansvar og myndighet – uten å involvere seg i detaljer. Man kan utvikle mer selvstendige medarbeidere. En ulempe kan være at det kan oppstå avstand mellom leder og medarbeider. Man må ha fokus på jevnlig kontakt

(Kilde: Assessit / Tendensrapport 2017)

­Digital ledelse: sentrale egenskaper

 • Muligheter for effektivisering og kvalitetsforbedring ved hjelp av digitalisering og prosesser

 • Oversette kortsiktige og langsiktige konkurransefortrinn gjennom teknologiske endringer

 • Utøve god endringsledelse, men man er avhengig av å benytte digital spisskompetanse i organisasjonen

 • Digitale løsninger kan forbedre, forenkle og innovere samt gi bedriften konkurransefortrinn

 • Forståelsen av at digital ledelse ikke er et substitutt for personlig kontakt

 • Sette egen kunnskapsutvikling inn i bedriftens strategitankegang. Åpne for strategiske partnerskap

 • Ha de riktige verktøyene for god oppfølging av dine medarbeidere. Disse må også kunne benyttes til en felles visuell presentasjon av fremskritt og status på kommunikasjonen underveis

 • Kontinuerlig forbedring gjennom evaluering og tilbakemeldinger. Data og analyser kan bidra til å endre medarbeidere, organisasjonen og kundene inn i den digitale fremtiden

(Kilde: Assessit / Tendensrapport 2017)


Annonse