Annonse
Vidar Svenning Olsen (til venstre) tar over som Administrerende direktør i Ragn-Sells etter Bjørn Hoel (til høyre). Foto: Ragn-Sells as. 
Karrieresteg

Direktør for Ragn-Sells Norge går av etter 23 år

Bjørn Hoel har vært administrerende direktør i renovasjonsselskapet Ragn-Sells siden 1996. Hoel skal fortsette i selskapet som seniorrådgiver med sirkulær økonomi som sitt hovedområde, samtidig som han skal representere selskapet i en rekke styrer.

Bjørn Hoel har sammen med mange medarbeidere skapt en «fantastisk utvikling» av selskapet, fra en liten virksomhet til å bli en av de ledende i sin bransje, med en samlet omsetning på 1,8 milliarder kroner.

– Etter 23 år som administrerende direktør i Ragn-Sells Norge og 8 år som Administrerende Direktør i Ragn-Sells Danmark er det nå viktig og riktig å la yngre krefter overta ledelsen og utviklingen av selskapet. Det har vært en fantastisk reise og jeg gleder meg til å følge med på fortsettelsen, sier Hoel i en pressemelding.

Fremtiden er en sirkulær

Olsen kommer fra stillingen som driftsdirektør i Ragn-Sells, en stilling han har hatt i 5 år. Han startet i selskapet for 15 år siden og har hatt flere roller underveis. Han er utdannet agronom og maskiningeniør.

– Ragn-Sells skal i årene fremover fokusere mer på å bidra til sirkulære verdikjeder. Økt samarbeid med andre bransjer og virksomheter er nøkkelen til dette. Vi skal i større grad bli en råvareleverandør til de industrier som kan benytte sekundære råvarer i sin produksjon, påpeker Olsen

Digitalisering blir viktig

Digitalisering er et viktig virkemiddel for å bygge fremtidens gjenvinningsselskap. Selskapet er i ferd med å digitalisere styringsprosessene i selskapet slik at de mer effektivt får kontroll og oversikt.

– Digitaliseringen gir oss en mulighet til bedre kommunikasjon med våre kunder og å sikre renere materialstrømmer med økt materialgjenvinning. Forutsetningen for en fungerende sirkulær økonomi er at det må bli mindre lønnsomt å utvinne nye råvarer og mer lønnsomt å gjenbruke de råvarene vi allerede har hentet ut av naturen. Her har jeg store forventninger til strategien for en sirkulær økonomi som regjeringen nå arbeider med. Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet med å utvikle Ragn-Sells videre mot en sirkulær fremtid, sier Olsen.

Karrieresteg

Annonse

Karrieresteg

Annonse