Annonse
Foto: Siphotography / Istockphoto

Selvlederskap krever tydelige mål

Lest om ledelse. Dette ifølge Gisela Bäcklander, som er aktuell med en doktorgradsavhandling om selvlederskap ved KTH – Kunglige Tekniska högskolan – i Stockholm.

På hjemmesidene til KTH sier hun at de største fordelene ved selvlederskap er økt frihet for medarbeideren og en mer effektiv organisasjon der alle individene vet hva de må gjøre for å oppnå best mulig resultat.

Men det er også noen fallgruver …

I flate organisasjoner råder det ofte en mangel på struktur, slik at medarbeideren kanskje ikke vet hva man kan, eller får, si nei til.

– Det klassiske eksempelet er en altfor høy arbeidsbelastning i kombinasjon med utydelige krav. I flate organisasjoner råder det ofte en mangel på struktur, slik at medarbeideren kanskje ikke vet hva man kan, eller får, si nei til. Og hvis kravene til medarbeideren er uklare, så vil risikoen for overanstrengesle og overarbeid være stor, sier Bäcklander på KTH.se.

I hierarkiske organisasjoner er på sin side tydelighet, men der mangler vaner og rutiner for at medarbeideren skal ta egne beslutninger.

Den vanligste feilen ledere på arbeidsplasser med selvlederskap gjør, er ifølge Bäcklander at de tror at folk forstår, fordi de har informert én gang.

Det ikke holder å sende en e-post, for så å bli overrasket over at informasjonen ikke er forstått. 

Hun understreker at det ikke holder å sende en e-post, for så å bli overrasket over at informasjonen ikke er forstått. 

Hun mener det er alltid er lederens oppgave både å informere tydelig, og å ta fullt ansvar for situasjonen hvis informasjonen ikke har nådd fram.

Bäcklander legger til at ledere skal være glade hvis en medarbeider sier at han eller hun ikke forstår.

Det er et tegn på at det er en åpenhetskultur på arbeidsplassen.

Bäcklanders doktorsavhandling har tittelen «Autonomous, yet Aligned: Challenges of self-leadership in context».

Annonse
Annonse