Annonse
fleksibel_jobb.jpg

Fleksibilitet fremfor høyere lønn

IT-selskapet Cisco har gjennomført en spørreundersøkelse blant 2600 respondenter i 13 land. Svarene viser at to av tre deltagere i undersøkelsen anser fleksibilitet, mobilitet og tilgang til sosiale medier som mer verdifullt enn høyere lønn. Tre av fem respondenter mener de ikke trenger å sitte på kontoret for å være effektive.

66 prosent av arbeidstakerne forventer å ha tilgang til jobbinformasjon når som helst og hvor som helst, og de forventer å kunne bruke sin egen personlige mobil eller PC når de jobber. For de arbeidstakerne som har tilgang til jobbens nettverk, e-post og andre jobbapplikasjoner utenfor kontoret svarer nesten halvparten at de jobber mellom to og tre timer ekstra per dag. En fjerdedel jobber fire timer ekstra eller mer, skriver Cisco i en pressemelding.

I samme undersøkelse er IT-profesjonelle intervjuet om bedrifters IT-infrastruktur. Nesten halvparten svarer at organisasjonen de jobber i, ikke er forberedt på å møte kravene om økt fleksibilitet. Sikkerhet oppgis som den største barrieren for en mer fleksibel og mobil arbeidstilværelse (57 prosent), etterfulgt av budsjett (34 prosent) og personalkompetanse (17 prosent). Medarbeiderne føler på sin side ofte at det er IT-avdelingen og bedriftens regler som bremser utviklinge

 

 

Annonse
Annonse