Annonse
bilde1.jpg
– Rettssikkerheten er truet hvis folk ikke skjønner regler som gjelder dem selv, sier professor Asbjørn Kjønstad ved Universitetet i Oslo.

Slakter ny pensjonslov

Selv professor i trygderett Asbjørn Kjønstad (69), som har arbeidet med trygderett gjennom 40 år, mener den nye pensjonsreformen er vanskelig å forstå, skriver Dagens Næringsliv.

 – Kjempevanskelig! sier jusprofessoren ved Universitetet i Oslo om den nye pensjonsloven.

–Truer rettssikkerheten

Han tror ikke folk skjønner begreper som «delingstall», «forholdstall», «levealdersjustering», «basispensjon», «basispensjonstillegg» «minste pensjonsnivå» og «nøytralt uttak».

- Rettssikkerheten er jo truet når folk ikke kan skjønne regler som gjelder dem selv, sier han til avisen.

Nå har han skrevet en 70 siders rettsvitenskapelig analyse av folketrygdlovens regler om alderspensjon i Jussens Venner. Han konkluderer med en ramsalt rettspolitisk kritikk av pensjonsreformen.

Et lappeteppe

Kjønstad mener at Folketrygdloven kan forenkles betydelig, uten at dette rammer de politiske og økonomiske intensjonene med reformen.

– De ulike delene henger heller ikke sammen. «Lappeteppe» er en god karakteristikk av det nye alderspensjonssystemet, mener jusprofessoren.

Ut fra analyse av regelverket, mener Kjønstad at folketrygden i realiteten har fått fire forskjellige alderspensjonsordninger, knyttet til folks fødselsår: Den gamle, den reviderte, en kombinert og en ny pensjonsordning. Det vil ta 40 til 60 år før de tre første overgangsordningene kan avvikles, og først rundt 2070 vil den nye pensjonsordningen bli enerådend, skriver DN.no.

Annonse
Annonse