Annonse
data_forsvaret_.jpg

Siemens godtar ikke millionbot

Saken har sin bakgrunn i at Forsvaret fra 1. oktober 2000 og ut 2005 mottok datautstyr og annet fra SBS i henhold til IKT-kontrakter for vel 1,3 milliarder kroner. Forholdet ble offentlig kjent via en varsler, og et utvalg som i etterkant ble nedsatt – Dalseide-utvalget – konkluderte med at Siemens-selskapet hadde overfakturert Forsvaret med minst 60 millioner kroner. Deretter ble SBS 10. desember 2007 ilagt et forelegg på 9 millioner kroner.

Styret i SBS sa tvert nei, og dermed har Økokrim måttet forberede en sak for Oslo tingrett. Det er ifølge domstol.no satt av 10 uker til hovedforhandlingene.

Bestrider

Siemens Business Services har betalt tilbake til Forsvaret 75 millioner, mens styret i selskapet bestrider at overfaktureringen har skjedd i bevisst bedragersk hensikt. Selskapet har uttalt at det har ryddet opp i feilfakturering, og har betalt tilbake hele det beløpet granskerne mener var feil.

– Vi bestrider at feil er skjedd med forsett fra selskapets side, og at vilkårene for straff er til stede, sier advokat Ellen Holager Andenæs.

Siktelser frafalt

Økokrim fastholder at det er grunnlag for straffeforfølgelse av SBS, mens Andenæs mener at reaksjonen utelukkende er basert på rapporten til Dalseide-utvalget. Dette avvises av Økokrim, som fastholder at deres standpunkt er basert på egen etterforskning.

For øvrig er flere siktelser droppet i denne saken, som tidligere er blitt karakterisert som én av Norges største korrupsjonssaker.

Det gjelder blant annet selskapet Fujitsu Siemens og dets tidligere leder, Vidar Berg. Videre er tiltaler mot forsvarstopper som Jan Reksten, Arne Morten Grønningssæter, Atle Torbjørn Karlsvik og Jon-Rikter Svendsen nå droppet.

For øvrig er det i dag vanlig forretningskontakt mellom Siemens-konsernet og Forsvaret. (©NTB)

 

Annonse
Annonse