Annonse
rune_bjerke__st.jpg
Konsernsjef Bjerke er fornøyd med veksten i utlån og innskudd.

Skuffende fra DNB

Fredag la DNB fram sine kvartalstall. Bankkonsernet skuffer på resultatet.

Resultatet før skatt ble på 2,4 milliarder kroner i første kvartal, sammenlignet med 3,8 milliarder kroner i samme periode i fjor. Det var på forhånd ventet et resultat før skatt på 3,5 milliarder kroner, ifølge TDN Finans. Dette melder DN.no

God vekst i utlån og innskudd

Konsernsjef Bjerke er fornøyd med veksten i utlån og innskudd.

– Vi har god vekst i utlån til norske små og mellomstore bedrifter, og vi fortsetter å ta markedsandeler innenfor sparing og utlån til norske forbrukere. Utlånene til våre aller største kunder økte også med nær 14 prosent i førstekvartal sammenlignet med første kvartal i fjor. Det er vi godt fornøyde med, sier Rune Bjerke, konsernsjef i DNB.

Utlånsvolumet økte i gjennomsnitt med 8,9 prosent, og innskuddene økte med 13,8 prosent fra første kvartal 2011, ifølge kvartalsrapporten.

– Til tross for at det er stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen internasjonalt, går det bra i Norge. Den innenlandske norske økonomien ser ut til å bli relativt lite påvirket av internasjonal uro. Vi har 80 prosent av virksomheten vår i Norge og ser derfor positivt på våre muligheter til vekst og inntjening i denne delen av banken, sier Bjerke.

Tøffe tider i vente

Bjerke poengterer at skjerpede kapitalkrav og strengere reguleringer vil påvirke konkurransesituasjonen for hele finansnæringen i de nærmeste årene.

– De finansielle ambisjonene står fast, men de vil bli mer krevende å nå som følge av nedjusterte renteforventninger og negativ regnskapsmessig effekt av sikringsinstrumenter, sier Bjerke i forbindelse med fremleggelsen.

DNB hadde ved utgangen av kvartalet en kapitaldekning på 9,3 prosent.

– DNB arbeider for å styrke kapitaldekningen opp mot 10 prosent ved utgangen av 2012 gjennom resultatoppbygging og kapitaleffektivisering, står det i rapporten.

Annonse
Annonse