Annonse
penger.jpg

To milliarder ekstra til uføretrygd

Det skriver VG. Endringene er flere. De aller fleste uføre vil få en noe høyere sum å leve for, men de må skatte av pensjonen slik andre lønnsmottakere gjør. Grensen for hva de kan tjene uten å få trygden kuttet er redusert, men det vil likevel lønne seg for dem å jobbe. En uføretrygdet som tjener 100.000 kroner over fribeløpet vil sitte igjen med 34.000 netto etter skatt og trygdetrekk.

VG peker på at flere andre kuttforslag som regjeringen opprinnelig hadde ønsket ble avvist av Aps og SVs stortingsgrupper. Det dreier seg om kutt i ytelsene til unge uføre og kutt i ytelsene til uføre med barn.

Forslaget skal legges fram fredag. Det skulle vært presentert før jul, men har blitt utsatt fordi det har tatt tid å løse de interne uenighetene om den nye ordningen.

Annonse
Annonse