Annonse
Oppstartsbedriftene under en økt om kunstig intelligens.  Foto: Camilla Skjær Brugrand. 
DP i Silicon Valley

Selskaper angriper 12 av klodens største utfordringer

Dagens Perspektiv deltok i høst i en av øktene som de 40 oppstartsbedriftene i Silicon Valley-inkubatoren til Singularity University (SU) er en del av dette halvåret.

Programmet finner sted på toppen av Mountain View som utgjør det tidligere forskningssenteret til NASA ved Moffett Field, sør for San Francisco i California.

Inkubatoren ble startet i 2016 og 27 prosent av bedriftene har gått videre og hentet penger. Målet er at bedriftene skal skape noe som kan berike livene til 1 milliard mennesker.

Lederen for programmet som hjelper bærekraftige oppstartsbedrifter, Monique Giggy, møter meg før en økt om kunstig intelligens går i gang.

– Vi ønsker å øke antallet bedrifter som tar samfunnsansvar, forklarer hun.

Grunnleggerne av de 40 deltakende bedriftene kommer i alt fra 19 forskjellige land. Deriblant Chile, Brasil, Argentina, Sør-Afrika, Europa og USA. Her skal de være i 10 uker og gjennomføre en rekke «løp» som vil hjelpe dem med å ta ideene sine til «det neste nivået», ifølge Giggy.

Helse og sikkerhet

Monique Giggy. (Foto: Singularity University)

Med sine «12 grand challanges» ønsker tenketanken å sikre at grunnleggende menneskerettigheter er på plass, opprettholde og øke livskvaliteten til mennesker og begrense fremtidige risikoer.

De 12 utfordringene SU mener er mest pressende i verden akkurat nå gjelder blant annet innenfor områder som energi, miljø, mat, verdensrommet, helse, myndigheter, læring og sikkerhet.

Det er bare oppstartsbedrifter i tidligfase som deltar i programmet. De har en ide eller en bedrift som de har jobbet med i et og et halvt år til to år.

– Vi hjelper dem med å komme seg ut i markedet, skape en forretningsmodell og forteller dem hvordan de skaffer seg finansiering, sier Giggy.

Selskapene som er med i denne inkubatoren har som mål å angripe globale problemstillinger. Jobben til Giggy går ut på å velge de beste ideene. Selskapene søker selv om å få delta i programmet.

– Mange av selskapene vi velger ut passer inn i helse og sikkerhetskategorien, forteller hun.

SU holder kontakt med bedriftene i seks måneder etter at de har deltatt i programmet slik at de kan holde oss oppdaterte på fremgangen deres. Dersom selskapene klarer å skaffe seg kunder og kapital, gjør tenketanken en vurdering om de selv også skal investere i dem.

Eksperter på feltet

Problemene selskapene kommer med varierer fra hvordan de får sine første kunder, validering av produkt, hvordan gjennomføre en salgs-pitch til bransjeekspertise i en spesifikk teknologi eller industri.

– Det kan være snakk om en oppstartsbedrift som skal ta i bruk blokkjedeteknologi i advokatbransjen – da får man snakke med eksperter på de feltene, forklarer Giggy.

Hun forklarer videre at det er tusenvis av måter å skaffe seg kapital som oppstartsbedrift. Man kan gå for venturekapital-ruten hvor man henter inn engleinvestorer, såkornsinvesteringer og ventureinvestorer.

Staten deler også ut en rekke innovasjonsstipender, spesielt innenfor forskning. Folkefinansiering er en annen god modell for selskaper som kan få ut produktet sitt relativt raskt.

– De selskapene vi jobber med er for det meste fokusert rundt avansert teknologi og helsesektoren – da fungerer ikke alltid folkefinansieringsmodellen, sier hun.

Den beste salgs-pitchen gir du når du har funnet en investor som passer for deg, mener Giggy. De forstår industrien din, de har investert i bransjen tidligere og de kan sette deg i kontakt med nettverket sitt.

– Investorer vil ikke investere i deg for å drive veldedighet. De satser på avkastning. En god pitch som kommer fra en sofistikert oppstartsbedrift viser en sterk forretningside og deres plass i markedet, sier hun.

Nei til menn

Silicon Valley har tidligere blitt kritisert for å ekskludere kvinner fra teknologibransjen. Giggy forklarer at hun definitivt har sett en oppgang i antallet kvinnelige entreprenører siden hun selv kom til Silicon Valley som entreprenør i 2010.

Hun var også med på å starte en inkubator som fokuserte på kvinnelige entreprenører. Målet var å få flere kvinnelige entreprenører på banen.

Målet til Singularity University er å se etter mangfold på tvers av landegrenser. I dag har de mellom 30 og 40 prosent kvinnelige entreprenører med i inkubatoren.

– Vi kan finne på å si nei til en mannlig oppstartsbedrift dersom vi har en kvinnelig oppstartsbedrift som er like god. Det er et bevist valg vi tar. Det er slik vi får flere kvinnelige ledere. Bare ta valget. Unnskyldninger som «jeg finner ikke disse kvinnene» er latterlig.

Hver gang SU har paneldebatter prøver de å oppnå en 50/50 kjønnsbalanse. Det betyr å si nei til menn slik at de kan si ja til kvinner.

– Det forandrer dynamikken signifikant. Kvinnene tar mer plass, snakker mer og engasjerer seg mer. Når menn samles skapes en «Gutteklubben grei kultur» – det føles som det er mange menn i rommet.

Giggy forklarer at dynamikken blir totaltendret når man får inn et likt antall kvinner som menn i rommet. Man får ikke en kultur hvor man småerter hverandre.

En studie viser at dersom den første foredragsholderen er kvinne, er det mer sannsynlig at flere kvinner i salen vil rekke opp hånden å stille spørsmål. Det samme gjelder for kvinnelige entreprenører – dersom du ser at flere gjør det, vil det også inspirere andre.

Ulike strategier

Giggy har et råd til bedrifter som ønsker å overleve i fremtiden: Det som fikk deg hit vil ikke få deg hvor du vil være i fremtiden. I mange tilfeller mener hun det må det skje en endring i tankesettet til lederne.

– Det er derfor viktig å snakke med andre mennesker. Hvis du har bygget noe i en retning over lengre tid og forstår markedet på en bestemt måte, er det vanskelig å forstå det ut i fra en annen synsvinkel. I våre programmer ser vi situasjonen med nye øyne, sier hun.

Det er ulike tiltak man kan sette i gang baser på hvor stor bedriften din er. Hvis du eier et stort selskap, har penger og sitter på kontrollen, kan du skape flere innovasjonsteam innad i selskapet ditt som kan operere utenfor budsjett og oppføre seg som en oppstartsbedrift.

– En av teamene kan se på hvordan kunstig intelligens vil påvirke bransjen, en annen kan se på mulighetene for å ta i bruk blokkjede.

Hvis du er en mellomstor bedrift så er det kanskje økonomiske restriksjoner som hindrer deg i å bruke penger på innovasjonsteam. Da tar man kanskje ikke like mange sjanser til å teste ut all den nye teknologien.

– Du kan for eksempel se på hva oppstartsbedrifter i din bransje gjør akkurat nå og se på muligheten for å kjøpe opp eller samarbeide med oppstartsbedrifter. Hvis du er en oppstartsbedrift så tester du ut det meste i ditt lille team, sier hun.  

Dette vil påvirke deg

Tenketanken har som mål å hjelpe bedrifter med å forstå hva som foregår i andre industrier eller i andre oppstartsbedrifter som vil kunne påvirke deres selskap.

De synliggjør fordelene ved flere av de nye teknologiene og hvordan de kan implementeres.

– Som en større bedrift kan man oppsøke små bedrifter som tar i bruk kunstig intelligens på nye måter – på den måten får det store selskapet ny innsikt i sine egne data, forklarer Giggy.

Selv ville hun ikke satset pengene sine på en bestemt teknologi. Det handler mer om hva industriene kan bruke teknologien til. Hvilke bransjer er ute etter endring og hvilke teknologier som kan brukers for å minimere risikoen ved disse endringene og øke effektiviteten.

Global og grenseløs

Verden blir stadig mer global og grenseløs, mener Giggy. Hun forklarer Silicon Valley som en plattform hvor folk kan komme og få tilgang og ta det beste fra stedet og ta det med ut til resten av verden.

– Silicon Valley kommer ikke til å miste talent. Talent kommer til å bli redistribuert, men på en eller annen måte vil det alltid finne veien tilbake hit.

Mange byer og land prøver å skape deres egen «Silicon Valley». Tror du det er mulig?

– Alle som prøver å kopiere Silicon Valley, har ikke skjønt poenget. Det er fantastisk innovasjon som skjer flere steder i verden som har ulike retninger. Noen vil innovere landbruket, andre innen helse, fisk og olje. De forskjellige markedene trenger forskjellige mennesker. Oppstartsbedrifter trenger bransjer som vil støtte dem slik at de blir suksessfulle, sier hun.

Hennes oppfordring er at disse stendene må se på hvilke områder som er naturlig for dem å prøve å ta en posisjon i og samarbeide på tvers av andre områder.

– Silicon Valley har en spesiell type innflytelse som det er veldig vanskelig å kopiere. Det er mange forskjellige typer innflytelse og komponenter som man trenger for å gjøre oppstartsbedrifter suksessfulle, avslutter hun.

Annonse
Annonse