Annonse
En grønlender slapper av med ei pipe i Kulusuk på Grønland. Foto: Jonathan NACKSTRAND / AFP
Navn i uken
Grønland

Øya som ikke var til salgs

Kanskje har Donald Trump lest Kim Leines bøker om hvordan dansker og nordmenn koloniserte og «kristnet» Grønland på 1700-tallet? Det kostet nemlig dyrt både for grønlenderne og danskene. Bøkene følger alle som søkte lykken på den store øya – guvernøren, soldatene, leger, prester og håndverkere, men også desertører, tyver og horer. På den annen side finner man grønlenderne – urfolket. De søker frihet – noen av dem søker trøst hos gud, mens atter andre bare vil leve som de er vant til.

Den dansk norske forfatteren Kim Leine har skrevet to meget gode bøker om den danske koloniseringen av Grønland. Det var ingen stolt periode i dansk historie. (Foto: Cappelen Damms)

Og nesten alle drikker tett i Kim Leines bøker. Både grønlendere og dansker.

Kanskje Trump tenkte at både dansker og grønlendere med ham så en sjanse til å komme fri fra dette kaoset?

For forholdet mellom dansker og grønlendere har alltid vært anstrengt.

Og på Grønland har de fortsatt med drikkingen.

Øya sliter med store sosiale problemer. En fersk rapport forteller at hvert tredje barn som var født på Grønland på 90-tallet hadde vokst opp med alkoholiserte foreldre og vold. Og hvert femte barn hadde vært utsatt for seksuelle overgrep.

I årevis har verdens største øy skapt politisk strid i Danmark. I dag har øya stor grad av selvstyre – kun utenriks- og sikkerhetspolitikken styres fra København – og Grønland har to representanter i det danske Folketinget. Men mange politikere i Danmark mener danskene bør ta styring og grep for å løse de omfattende sosiale problemene på Grønland.

Donald Trump antydet noe av det samme da han foreslo å kjøpe hele greia. «Grønland koster jo danskene veldig mye penger», påpekte han.

«The nasty» and «The beast»? Danmarks statsminister Mette Frederiksen sa at det var «absurd»  at Donald Trump og USA ville kjøpe Grønland. Da ble Trump fornærmet og kalte Frederiksen for «nasty» – slik han gjerne gjør med kvinner. (Foto: Tobias SCHWARZ and Nicholas Kamm / AFP)

Grønlenderne er vant til å bli herjet med. Man tror at Grønlands urbefolkning – inuittene – vandret inn fra Canada fra ca. år 900. Inuittene kaller landet sitt for Kalaallit Nunaat –  «menneskenes land». Geografisk er Grønland en del av Nord-Amerika, men har vært befolket og styrt av skandinaver siden Eirik Raude oppdaget «den grønne øya» i 985.

Raude og hans menn anla en rekke gårder på Grønlands vestkyst. Her livnærte nordmennene seg av husdyr, jordbruk og fangst og fiske. Eksport av hvalrosstann til Europa var lenge en viktig inntektskilde.

Det er fremdeles et mysterium hva som til sist skjedde med den norrøne befolkningen.

Den siste sikre observasjon daterer seg til et bryllup i 1408. Klimaendringer og overbefolkning, kombinert med den skrinne jorda, kan ha ødelagt livsgrunnlaget. Andre forklaringer fremhever mulige epidemier, indre stridigheter eller angrep fra inuitter eller sjørøvere. I Kim Leines bøker snakkes det om at etterkommere av norrøne vikinger fortsatt bor på øya – men ingen vet helt hvor.

Etter at Norge ble med i Kalmarunionen med Sverige og Danmark, og senere underlagt danskene, ble Grønland etter hvert en ren dansk koloni – helt fram til 1953. Da ble øya et eget amt (fylke) i Danmark.

Etter en folkeavstemning i 1978 fikk Grønland delvis selvstyre, og i 2009 ble dette selvstyret sterkt utvidet.

Vi nordmenn kan gjerne le av Trump, men faktisk okkuperte en gjeng nordmenn deler av Grønland i 1931. Vi var fortsatt sure på at danske tok fra oss Eirik Raudes Land. Okkupasjonen var intet mindre enn et privat initiativ, men ble støttet av regjeringen og forsvarsminister Vidkun Quisling. Verden lo den gangen også, og danskene klagde saken inn for Folkeforbundet, som ga Danmark krystallklart medhold.  

Donald Trump sier at han vil kjøpe Grønland for eiendomsutvikling. Men det er sikkerhetspolitikk som ligger til grunn for amerikanernes interesse. Fra før har USA en stor flybase på Grønland –Thule-basen, og Arktis blir et stadig viktigere geopolitisk område. Russerne ruster opp og anlegger nye militærbaser i nord. Kina har etablert gruvedrift på Grønland og ønsker i tillegg å etablere en forskningsstasjon og en bakkestasjon for satellitter på øya. Klimaendringene gir tilgang til en rekke nye råvarer og åpner skipsledene i nordområdene.

De har fortsatt mye å slite med – grønlenderne.

Den amerikanske flybasen på Grønland, Thule Air Base, er USAs nordligste militærbase. (Foto: Mario Tama/Getty Images/AFP)

Annonse
Annonse