Annonse
Linda Hofstad Helleland og Henrik Asheim, som sitter Høyres programkomité, vil at staten skal ta kontroll over dårlige skoler. De sier de er forberedt på debatt internt i partiet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix      

Høyre-topper vil at staten skal ta kontroll over dårlige skoler

Helleland og Asheim, som sitter i Høyres programkomité, foreslår en «skole-ROBEK», skriver VG.

Mens ROBEK-listen er for kommuner der økonomien er så svak at staten tar kontroll, vil Høyre-toppene at staten overtar styringen av skolene som får svake resultater år etter år.

– Hvis dette hadde handlet om for eksempel mobbing, så tror jeg alle hadde vært enig i at du ikke kan sitte år etter år og se på at en skole har høye mobbetall. Det samme må jo gjelde om barna ikke får de grunnleggende ferdighetene de har krav på, sier Asheim til VG.

I 2018 innførte regjeringen en nedre grense for skolekvalitet, der de som havner under, får tilbud om statlig støtte og veiledning.

Helleland, som leder programkomiteen fram mot Høyres landsmøte i mars, sier at 66 kommuner og 227 skoler er under den grensen.

– Vi kan ikke lenger bare se på at skoler ikke gir elever god nok skolegang og nødvendige ferdigheter for å klare seg senere i livet. Da må vi bruke et veldig sterkt virkemiddel, sier Helleland til VG.

Alle detaljene er ikke på plass, men Høyre-toppene er klare på at det er snakk om en tidsavgrenset periode.

Annonse
Annonse