Annonse
Foto: PTU / Shutterstock.com

Vi søker oss til kontorfellesskap

Finansavisen skriver at stadig flere gründere og selvstendig næringsdrivende flokker seg sammen i kontorfellesskap. De har intervjuet gründere som forteller at de søker seg til fellesløsninger for å få fleksibilitet og for å kunne ha et miljø å gå til.

Ny forskning viser imidlertid at det ikke er enklere for ansatte i bedrifter med åpent kontorlandskap å samarbeide.

Forskerne Jungsoo Kim og Richard de Dear har funnet ut at åpne landskap gir få fordeler for de ansatte, skriver avisen The Guardian.

Kim og de Dear har intervjuet 40.000 amerikanere om deres arbeidshverdag. Konklusjonen er at det ikke er noe lettere for dem som jobber i åpne landskap å kommunisere og samarbeide om arbeidsoppgaver. Tvert i mot så opplevde ansatte med mer skjermede løsninger at det var lettere å samhandle med sine kolleger enn ansatte i åpne landskap gjør.

Undersøkelsen blir publisert i desember-utgaven av Journal of Environmental Psychology, og hevder at mangel på personlig rom er den enkeltfaktoren som i størst grad avgjør hvor fornøyd areidstakeren er.

Problemer som blir trukket frem er blant annet at det er vanskelig at man ikke vet hvem som overhører hvilke samtaler, enten de er på telefon eller i landskapet, skriver avisen.

Annonse
Annonse