Annonse

Likestillingsforsker: – Menn favoriseres

44 nyansatte toppsjefer i de største selskapene på børsen på syv år. Samtlige selskaper har ansatt en mann. Mari Teigen ved Institutt for samfunnsforskning finner det vanskelig å slå seg til ro med at det skyldes tilfeldigheter at ingen kvinner er har sluppet igjennom nåløyet.

– Debatten om mangelen på kvinnelige toppledere ender ofte med kommentarer om at det ikke er mange nok kvalifiserte kvinner, men jeg tror vi må begynne å snakke om det på en annen måte. Dette handler på en eller annen måte om favorisering av menn. Det vanskelig å velge ledere til store selskaper, og nettopp fordi det er så stor usikkerhet i prosessen, kan det være at styrene holder fast ved det som er kjent og kandidater som skaper gjenkjennelse, sier Mari Teigen.

– Men det er ikke så enkelt som at menn alltid velger menn. Vi må få økt bevissthet rundt problematikken, og en kritisk gjennomgang av de kriteriene som legges til grunn når toppsjefer ansettes. Hva er det egentlig selskapene leter etter i rekrutteringsprosessene? Hvordan veies de ulike kvalifikasjonene? Hva er betingelsene for synlighet og for å bli vurdert som relevant i næringslivet? Hva skjer i rekrutteringsfirmaene og styrene? Hvorfor velges menn fremfor kvinner?

– Kriteriene må være tydelige

De kvinnene som er i toppledergrupper, har en tendens til å være ledere for stabsfunksjoner, mens menn er i linjeposisjoner, viser forskningen. Det kan være flere årsaker til dette, men Teigen er opptatt av at hvis det er slik at ledere av stabsfunksjoner sjelden er aktuelle som toppsjefer, så må selskapene være tydelige på at det er slik det er.

– Kriteriene for hva som skal til for å bli toppleder må være tydelige og uttalte, så langt det er mulig, sier Teigen.

– I de 50 selskapene på årets liste er det bare to selskaper som har en kvinne som styreleder. Kan flere kvinnelige styreledere bidra til at det blir rekruttert inn flere kvinnelige toppledere?

– Det er så få kvinner som er styreledere at vi ikke har materiale til å si om det er noen sammenheng der, men vi vet at kvinner i topposisjoner i næringslivet er mer opptatt av likestilling i næringsliv og politikk enn det menn er. Det er mye som tyder på at det er noen holdningsforskjeller og ulike måter å analysere på som tyder på at styreleders kjønn kan ha betydning.

– Vi må få en kritisk gjennomgang av de kriteriene som legges til grunn når toppsjefer ansettes, sier Mari Teigen, daglig leder for Core - kjernemiljø for likestillingsforskning. (Foto: Anita Myklemyr).

Annonse
Annonse