Annonse
Sjeldent syn? Politibåt i Kragerø. Foto: Dreamstime

Vi trenger et eget UP til sjøs

Geir Giæver er Kommunikasjonssjef i Kongelig Norsk Båtforbund. 

SYNSPUNKT: Vi har i løpet av denne sommeren fått mange bekymringsmeldinger om at politiets innsats på sjøen går ned. Kontrollaktiviteten til sjøs på fart og promille er den laveste på 9 år.

Til tross for at politiet er tilført betydelige ressurser går likevel aktiviteten ned.

Ifølge Politiets Fellesforbund Vest er det i Hordaland, et område med stor tetthet av fritidsbåter, kun satt av to båtoperatører denne sommeren som utelukkende skal drive med sjøtjeneste, mot 12 tidligere. Og i flere politidistrikt har de ikke egne politibåter og er dermed nødt til å låne fartøy om det skjer en alvorlig ulykke til sjøs.

Fra 2015 til 2016 gikk antall kontroller til sjøs ned fra 10.800 til vel 6.700 som er en nedgang på 43 prosent. Også politikere har pekt på at beredskapen fra politiets side er for dårlig. I dag er det politimesteren i hvert politidistrikt som beslutter om de skal prioritere sjø-tjeneste.

Hvorfor er det viktig at vi har et sjøpoliti?

Sjøpolitiets samfunnsoppgaver er sjøsikkerhetsinnsats, kriminalitetsbekjempelse, bistand og beredskap. Med Politiet til stede, blir det tryggere å ferdes på sjøen, farten går ned og adferd endres. Noe som klart kommer til utrykk når politiet er synlig på landeveien.

Vi må tenke annerledes og få på plass et UP med egne ressurser

Renate Klev, som har fast vakt på politibåten i Mandal gjennom denne sommeren, sier i et intervju på nettsiden til Politiets Fellesforbund: «Det er viktig at politiet er på sjøen for å forebygge at det skjer alvorlige hendelser. Det er stor båttrafikk her i sommermånedene. Hvis vi ikke er tilstede der folk ferdes så gjør det noe med oppdagelsesrisikoen og holdningene til folk. Vi har hatt en rekke ulykker med tragisk utfall her i regionen tidligere, og det vil vi prøve å unngå.»

Hun sier videre: «I fjor var vi bare ute med båten et par vakter, og da tok vi to personer med over to i promille. Det er høyt. Når de nå igjen sier at vi ikke skulle ha vært der, fordi vi ikke har penger å ha vakt på sjøen, så sier det noe om signalene vi sender ut».

Må tenke nytt

Polititjeneste på sjøen er et godt forebyggende tiltak for å unngå ulykker til sjøs. Uønsket og farlig adferd dempes, samt at sikkerheten for det brede publikum blir ivaretatt på en god måte. Det er på tide å tenke nytt:

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) forslår at vi får et Utrykningspoliti (UP) til sjøs

Vi må tenke annerledes og få på plass et UP med egne ressurser, slik at dette samfunnsoppdraget kan løses på en bedre måte, der politimesteren i hvert politidistrikt ikke kan prioritere vekk denne viktige tjenesten, og at vi får båter og mannskaper som er tilpasset en nødvendig kontroll og beredskap på sjøen.

KNBF er opptatt å få ned antall dødsfall til sjøs. Rundt 30 personer dør på sjøen hvert år. Dette er altfor høyt. Antall dødsfall er 6 ganger så høyt som i nyttetrafikken. Antall dødsfall på sjøen holder seg stabilt og har ikke hatt den halveringen som vi har sett på veien de seneste årene. Erfaringene fra UP i 2017 på vei er at flere blir tatt og at antall omkomne går ned.

KNBF ønsker seg derfor en politibåttjeneste som styrer seg selv, uavhengig av regionale prioriteringer.

Vær forsiktig og vis hensyn når du ferdes på sjøen.

Fortsatt god båtsommer!

Geir Giæver er Kommunikasjonssjef i Kongelig Norsk Båtforbund.

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Annonse