Annonse
Politidirektør Odd Reidar Humlegård. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Synspunkt

Sjefen for de urolige tider

KOMMENTAR: En ting er sikkert, den som er opptatt av å bli godt likt og høre rosende omtale av seg selv som leder, bør definitivt ikke påta seg å gjennomføre en omstridt reform der det ikke er samsvar mellom tilgjengelige ressurser og de oppgaver som forventes løst.

TOPPSJEFEN: Politidirektør Odd Reidar Humlegård: ​Enten eller-sjefen

Det er blitt Odd Reidar Humlegårds skjebne. Det ser ikke ut til å plage ham vesentlig. Om han får 58 eller 78 poeng i vår lederscore, spiller ikke så stor rolle. Han skal få gjort jobben. Humlegård er ikke den typen som går i bakken av negative tilbakemeldinger. Det forteller også en god del om den som gir tilbakemeldingen. Ledere som har stått i endringsstriden før ham, kan fortelle at det som regel roer seg ned etter hvert som selv de seigeste innser at tiden for omkamper er slutt.

Hovedregelen er at vi ikke vurderer toppsjefer når de står midt i en storm eller er i en krise. Men når gjør ikke en politidirektør det? Hadde vi ventet noen år til politireformen hadde satt seg, ville nok Humlegård kommet bedre ut. Vi vurderte Ingelin Killengreen i 2011. Hun fikk 68 poeng – det er ikke all verdens. Den som er politidirektør kan ikke regne med å få en høy score. Grunnen er at jobben i for stor grad befinner seg i stormens øye nesten hele tiden.

En politidirektør har dessuten ikke autoritet til å rydde opp slik øverste leder kan gjøre i næringslivet og organisasjoner. Humlegård leder en etat der en har tradisjoner for temmelig detaljert styring fra departementets side. Ingelin Killengreen sukket en sjelden gang høyt. Det er blitt bedre. De ha forsøkt å trekke en grense for hva departementet ikke skal blande seg inn.

Hadde det bare vært departementet … Humlegård vet at også på Stortinget klør de i fingrene etter å fortelle ham hvordan han bør løse oppgave sine. Hadia Tajik har fortalt ham det i en kronikk i Aftenposten.

Han tillater seg å kritisere politikerne i litt uvørne ordelag. Det vitner mer om trygghet enn ubetenksomhet

Å være politidirektør er å ha et ansvar som er større enn den myndigheten en har.

Politiet er en merkverdig kreasjon. Det er en organisasjon som forventes å vise handlekraft. Samtidig er man en del av forvaltningen der det gjelder på å opptre pinlig nøyaktig og gå forsiktig fram.

Odd Reidar Humlegård er et studium verd. Ikke fordi han har en komplisert personlighet eller er vanskelig å forstå seg på, men fordi det er bortimot uforståelig hvordan en mann kan bli gjenstand for så ulike vurderinger. Halvparten av de vi har snakket med gir Humlegård toppscore (9) på sosial teft. Mens en tredjedel gir ham 3, og én meget kompetent person gir ham 2. Oppfatningen om han er like delt når det gjelder høy integritet og etisk bevissthet.

Det det er relativ stor enighet om, er at Humlegård er nytenkende, en innovatør i uniform (7). Og det er enighet om at han kan treffe beslutninger og bruke makt når han må (7).

Så å si alle de 13 kildene vi har snakket med, kjenner politiet. Det som er felles for en god del av dem, er at de vurderer Humlegård ut fra hvordan han håndterer aktuelle saker og hvordan politireformen iverksettes.

Humlegård snakker sak. Han er en i iverksetter, en handlingens mann, erfaren nok til å vite når han beveger seg inn i minebelagt terreng. Da gjelder det å trå forsiktig. Til vanlig er han ikke forsiktig, og det er ingen ting som lukter av at han ser på seg selv som politikernes underdanige tjener. Han tillater seg å kritisere politikerne i litt uvørne ordelag. Det vitner mer om trygghet enn ubetenksomhet.

Humlegård kan politifaget og han er opptatt av at politiet får gjort jobben sin på egne premisser, men innenfor de mål og retningslinjer politikerne trekker opp.

Humlegård er ikke et ubeskrevet blad, men hvordan han er som leder i POD, er ikke godt å si. Til det er meningene for delte.

Men han kan bli sittende lenge. Det var mange som var skråsikre på at Ingelin Killengreen ikke ville få fornyet åremålet. Men det endte med at daværende justisminister Knut Storberget endret regelverket slik at han kunne beholde henne. Politidirektører vokser ikke på trær.  

Odd Reidar Humlegård er i samme gruppe som fotballtrenere. Men mindre de fører laget til seier i hver eneste kamp, er det horder av mennesker som mener de vet hva trenere bør gjøre og ikke gjøre.  Det er mye spill rundt politireformen. Humlegård virker sikker på at han vil vinne til slutt.

Annonse
Annonse