Annonse
Kommunevalget gir muligheter for et nytt byråd som fører en fremtidsrettet IT-politikk, skriver Eirik Lae Solberg i Oslo Høyre. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix
Synspunkt
Oslo Høyre svarer Ap-Steen

Arbeiderpartiets digitale bakevje

SYNSPUNKT | Samtidig må kommunen selv bli mer effektiv og slik frigjøre ressurser til viktige områder som skolen, barnehager eldreomsorg. Disse målene er det bred politisk enighet om.

Dessverre er Ap-byrådet i ferd med å skakkjøre den digitale utviklingen av Oslo kommune. Når finansbyråd Robert Steen utpeker amerikanske selskaper som Amazon, Google og Facebook som konkurrenter til Aps kommunale IT-satsing er det et gufs fra 70-tallet.

Offentlig sektor skal selvfølgelig ha styringen og være en kompetent og krevende kunde med stor teknologi- og markedsforståelse. Men løsningene må utvikles av profesjonelle IT-selskaper i tett dialog med kommunen. Ideologisk motivert kommunal egenutvikling av programvare og digitale tjenester er et stort feilgrep.

Ulempene med at kommunen skal utvikle sine egne skreddersydde løsninger fremfor å få dem utviklet av andre, er åpenbare. Verdens største digitale forsknings- og rådgivningsselskap Gartner har beregnet at i løpet av et digitalt systems levetid, ca 15 år, utgjør kostnadene ved å utvikle og sette systemet i produksjon bare åtte prosent av de totale kostnadene. 92 prosent av kostnadene går til forvaltning, vedlikehold og tilpasning av løsningen gjennom de neste 15 årene. Profesjonelle IT-aktører som lever av å selge produktene sine har tusenvis av kunder å dele disse kostnadene på. Oslo kommune må ta hele regningen selv.

Oslo kommune vil dessuten aldri, uansett hvor mange Arbeiderpartiet ansetter, klare å konkurrere med den nytenkingen og skaperkraften som finnes i IT-bransjen, som hver dag må konkurrere om nye oppdrag. En egenutviklet kommunal IT-løsning blir derfor både dyr og dårlig sammenlignet med om kommunen kjøpte og tilpasset standardløsninger fra profesjonelle aktører i markedet. I Ap-byrådets nye Origo-prosjekt er det ansatt både programvareutviklere, evangelister, historiefortellere og til og med hardware-utviklere. Sistnevnte jobber etter sigende bl.a. med sensorer til kaffemaskiner.

Ap-byrådets frykt for private er kanskje komisk, men den er først og fremst alvorlig fordi den på sikt vil henvise Oslo kommune til en digital bakevje.

Jeg hadde gleden av å være finansbyråd i Oslo fram til 2015. Da tok vi initiativet til Program for elektroniske tjenester. Satsingen skulle identifisere og drive frem gode digitale prosjekter. Programmet trakk på den digitale kompetansen i ulike sektorer for deretter å finne gode tekniske løsninger i samarbeid med aktørene i IT-bransjen. Sentralt sto utviklingen av et felles digitalt rammeverk med felleskomponenter og andre løsninger som skulle lette samhandlingen mellom ulike deler av kommunen, og mellom Oslo kommune og andre deler av det offentlige.

Da Arbeiderpartiet avviklet programmet i 2018 ble arbeidet evaluert. Resultatene talte for seg selv. Programmet hadde lansert 200 nye digitale tjenester, leverte nesten en milliard i gevinster for kommunen og mer enn to milliarder i gevinster for innbyggerne før byråd Steen satte kroken på døra. Resultatene til Aps Origo-prosjekt er foreløpig nesten fraværende utover 80 nye kommunalt ansatte.

Heldigvis er det bare åtte måneder igjen til kommunevalget. Det gir muligheter for et nytt byråd som fører en fremtidsrettet IT-politikk.

Eirik Lae Solberg er gruppeleder for Høyre i Oslo bystyre. 

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse