Annonse
I disse dager lever vi alle i krise. Det er strenge restriksjoner for vår bevegelsesfrihet og vi er alle med i en storstilt solidaritetsdugnad for å redusere smitte, skriver Heidi Austlid. Foto: iStock/metamorworks
Synspunkt

Enten blir det bra, eller det tar slutt

Heidi Austlid er administrerende direktør i IKT-Norge.

SYNSPUNKT | I disse dager lever vi alle i krise. Det er strenge restriksjoner for vår bevegelsesfrihet og vi er alle med i en storstilt solidaritetsdugnad for å redusere smitte.

Vi klapper for helsepersonell som jobber døgnet rundt i livreddende oppdrag. Undervisningsbygg er stengt, og lærerne har fått et nytt undervisningsoppdrag der de skal fjernundervise elever og studenter. Vi har hjemmeskole og hjemmekontor og vi skal alle lære oss nye måter å leve og jobbe på.

Heldigvis hjelper teknologien oss, og vi skal være glade vi bor i et av verdens mest digitalt modne land nå som kulturen vår for alvor stresstestes.

Skyggesider

Det ligger mange gode tiltak i de krisepakkene regjeringen og Stortinget nå har blitt enige om. Dette kan være med å redusere konsekvensene på kort sikt, men likevel er det flere skyggesider vi ikke nødvendigvis vet om i dag. Det kommer en tid etter korona, men når den kommer og hvordan den blir, er det ingen av oss som vet. At den blir tøff for mange, selv i verdens rikeste land, er det ingen tvil om.

Digitale næringer leverer kritisk infrastruktur og løsninger vi nå er helt avhengig av både på kort og lang sikt. Jeg er glad for den dugnadsånden og ansvarligheten digitale næringer nå viser.

Samtidig er jeg bekymret for at ideen om at alt skal være gratis nå skal gå ut over kvalitet, sikkerhet og personvern

Det gjør at vi kan løse store velferdsutfordringer på kort sikt. 800.000 elever kan nå få digital læring fordi vi har en stor edtech-næring i Norge som leverer digitalt læringsinnhold og systemer for at dette kan fungere. Likevel er jeg bekymret for den forventningen det er til at løsninger nå skal være gratis og at det er lite betalingsvillighet i utdanningssektoren.

Dette kan medføre store likviditetsproblemer, permitteringer og konkurser for disse selskapene. Det får vi allerede meldinger om, og vi kan ikke stå i en situasjon der de krisepakkene som nå er levert om ivaretakelse av selskaper, spennes bein på av skoleeiere.

Samtidig er jeg bekymret for at ideen om at alt skal være gratis nå skal gå ut over kvalitet, sikkerhet og personvern. I floraen av det som nå tilbys skolene er det avgjørende å både ha kvalitetskriterier og ikke minst at personvern og sikkerhet ivaretas. 

Avlyste prosjekter

Vi ser samtidig at en rekke prosjekter i offentlig sektor som allerede er avtalt og utlyst nå avlyses eller settes på pause. Offentlige etater og virksomheter der det offentlige eier en større andel må bidra til å holde hjulene i gang og kjøpe tjenester i markedet. Der det finnes løsninger må disse nå kjøpes av det offentlige, i stedet for at prosjekter legges på is. Dette må også gjelde som prinsipp der det er, eller er potensial for, et marked – noe som jo også er i tråd med regjeringens politikk blant annet befestet i digitaliseringsstrategien for offentlig sektor.

Private virksomheter rammes i disse dager i ulik grad, men det er liten tvil om at dagens situasjon skaper usikkerhet for planlagte prosjekter.

Dette er tiden for å bygge nye «digitale motorveier» ved å investere i teknologi og nye løsninger

Regjeringen bør prioritere ferske penger til prosjekter i offentlig sektor hvor finansieringen ennå ikke har kommet på plass.

Ved å starte opp større digitaliseringsprosjekter i stat og kommune tidligere enn planlagt vil arbeidsplasser i næringslivet trygges og innbyggerne vil kunne få bedre digitale tjenester.

Dette er tiden for å bygge nye «digitale motorveier» ved å investere i teknologi og nye løsninger. Norge har en robust og sterk IKT-sektor, det skal vi også ha når denne situasjonen er over, men da trenger vi gode kunder i denne kritiske fasen.

Jeg håper vi står samlet i dette, og kan ha et robust næringsliv også post-korona. Det vil Norge være godt tjent med. Som en klok person sa til meg her om dagen; Alt går bra til slutt. Enten fordi det blir bra, eller fordi det tar slutt. La oss jobbe aktivt for det første.

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse