Annonse
Sosial bærekraft er det som påvirker samfunnet et selskap opererer i, for eksempel gjennom helse og sikkerhet, arbeidsforhold eller økonomiske muligheter, skriver Samina Ansari. Foto: ferrantraite/iStock.
Synspunkt
Synspunkt

Enda mer arbeid må legges i å måle viktigheten av sosial bærekraft

Afghansk-Norske Samina Ansari, har jobbet med sosial bærekraft i ett ti-år, og bodde blandet annet i Kabul, Afghanistan hvor hun jobbet med Business and Human Rights. For tiden bor hun i Oslo og jobber for Equality Check, et teknologidrevet og evidensbasert selskap som jobber mot like muligheter, mangfold og kultur for arbeidsplasser.

SYNSPUNKT | Bærekraft har tre dimensjoner: miljømessig, økonomisk og sosial som alle henger sammen. Beskyttelse av naturlige systemer krever for eksempel gode sosiale forhold og vil sannsynligvis ikke skje under krig.

Tilsvarende trenger samfunnets overlevelse et støttende naturlig miljø, ikke et herjet av klimaendringer. Men ingen av dem vil skje med mindre vi lykkes med å håndtere knappe ressurser til vår disposisjon både økonomisk og miljømessig.

Når det gjelder sosial innvirkning

Mange selskaper har sosiale mål: de gjør noe som andre i samfunnet finner nyttig og er villige til å betale for. Men hva er «sosialt»? Hvordan faktoriserer vi den sosiale virkningen av selskaper og deres bidrag til bærekraft?

Sosial bærekraft er det som påvirker samfunnet et selskap opererer i, for eksempel gjennom helse og sikkerhet, arbeidsforhold eller økonomiske muligheter. Her har menneskerettigheter og arbeidsforhold stor betydning.

Alle disse påvirkningene har vært lettere å identifisere enn å måle. Måling av sosial innvirkning er vanskelig fordi å redusere menneskelig erfaring til tall er å unnlate å fange en del av den. Dette betyr ikke at noen form for måling er ubrukelig, men at enda mer arbeid må legges i å måle viktigheten av sosial bærekraft.

Måling av sosial innvirkning er vanskelig fordi å redusere menneskelig erfaring til tall er å unnlate å fange en del av den

Mandag 14. juni, vedtok Stortinget den såkalte Åpenhetsloven ved annen votering. De store selskapene får med dette en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av sine leverandører.

Kunnskap og åpenhet om egen virksomhet, leverandørkjede og risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold forblir grunnleggende verktøy for å levere i henhold til kravene til sosial bærekraft

Åpenhetsloven bidrar til at selskapenes sosiale mål går fra myke til harde obligasjoner. Til tross for utfordringen med å måle sosial bærekraft, er det en rekke viktige sosiale påvirkninger som er mye lettere å måle.

Som for eksempel at bedrifter av alle slag har en rolle å spille for å sikre at det ikke blir diskriminert i måten de ansatte blir ledet, forfremmet og trent, og at de har anstendige arbeidsforhold.

Denne delen av sosial bærekraft kan også ha direkte innvirkning på bedriftenes forretningsinvesteringer. Videre er det nylig gjort undersøkelser som blant annet viser en direkte sammenheng mellom konkret avkastning, innovasjon og mangfold.

Sosial innvirkning drevet av forretningsinvesteringer og ledelse vil øke eksponentielt fra og med 2021 og fortsette langt inn i fremtiden. Dette gjelder spesielt  kjønnsparitet, som er et av de første områdene selskaper gjør en innsats for sosial innvirkning gjennom økte investeringer og konkrete mål. Men vi har fortsatt en lang vei å gå, og den nye loven er en begynnelse. 

Synspunkt

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
 
 

Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse

Synspunkt

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
 
 

Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse