Annonse
– Utfordringen for arbeidsmarkedet i distriktene er ikke at det skapes for få arbeidsplasser, men at det er vanskelig å fylle dem, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup i Norden. Foto: Manpower Group. 

Advarer mot å stille feil diagnose av arbeidsmarkedet i distriktene

Flere politikere har den siste tiden uttrykt bekymring for næringsutviklingen i distriktene. Sist ut var Hadia Tajik, som i Klassekampen 7. november peker på at jobbveksten de siste seks årene stort sett har kommet i Stor-Oslo.

Tajik etterlyser politiske tiltak som skal stimulere til flere lokale arbeidsplasser. Konsernsjef i ManpowerGroup i Norden, Maalfrid Brath, mener Tajik stiller feil diagnose av arbeidsmarkedet.

– Utfordringen for arbeidsmarkedet i distriktene er ikke at det skapes for få arbeidsplasser, men at det er vanskelig å fylle dem, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup i Norden.

Større optimisme i distriktene

Fire ganger i året spør ManpowerGroup et representativt utvalg arbeidsgivere over hele landet om de planlegger å øke eller redusere bemanningen neste kvartal.

Undersøkelsen er gjennomført hvert kvartal siden 2004. En gjennomgang av tallene for de siste seks årene, viser at optimismen blant arbeidsgivere har vært større i distriktene enn i Stor-Oslo.

Brath advarer om at politikerne stiller feil diagnose over arbeidsmarkedet.

– Nye arbeidsplasser skapes i virksomheter der eierne og ledelsen ser potensialet for vekst. Den optimismen er definitivt til stede i distriktene. Utfordringen er ikke at arbeidsgivere i distriktene ikke skaper mange nok lokale arbeidsplasser. Utfordringen er at det kan være veldig krevende å få tak i menneskene som trengs for å fylle stillingene, sier Brath.

– Da blir det helt feil å påstå at det står dårlig til i arbeidsmarkedet utenfor Oslo. Med slike budskap risikerer vi å danne et feilaktig inntrykk av at alle de gode jobbene forsvinner til Oslo, eller at politikerne vedtar satsninger i distriktene på feil premisser.

Best utsikter for industri, olje og gass

I arbeidsmarkedsbarometeret for første kvartal 2020 sier 12 prosent av norske arbeidsgivere at de vil bemanne opp, 3 prosent sier de vil bemanne ned, og 84 prosent ​​sier de vil beholde arbeidsstyrken som den er.

Det gir netto bemanningsutsikter på 10 prosent, justert for sesongeffekter.

Sammenligner man bemanningsplanene fra sektor til sektor, er det industrien som er mest optimistisk til første kvartal.

Arbeidsgiverne i sektoren rapporterer om en forventet økning i ansettelsestakten på 16 prosentpoeng, de sterkeste tallene som er rapportert på åtte år. Utsiktene bedrer seg også med 7 prosentpoeng sammenlignet med første kvartal i fjor.

Arbeidsgivere i tradisjonelle ryggraden i norsk økonomi, olje- og gassektoren, rapporterer om bemanningsplaner på 5 prosent. Dette er 4 prosentpoeng bedre enn forrige kvartal. Samtidig er det 2 prosentpoeng svakere enn samme tid i fjor.

En annen viktig sektor, bygg og anlegg, rapporter bemanningsutsikter på fem prosent, fem prosentpoeng mindre enn det var i første kvartal i 2019.

Arbeidsgivere innen transport og logistikk rapporterer om negative ansettelsesintensjoner med ett prosentpoeng, en dupp på henholdsvis to prosentpoeng fra forrige kvartal og fire prosentpoeng siden samme tid i fjor.

Disse er mest selvsikre

Arbeidsgivere på tvers av alle organisasjonsstørrelser rapporter om økt intensjon om sysselsetning i første kvartal.

Likevel er det de mellomstore bedriftene som rapporterer de største ambisjonene på 17 prosent.

De svakeste utsiktene kommer fra de store bedriftene, hvor 6 prosent ønsker å bemanne opp.

Annonse
Annonse