Annonse
Tre dager etter at han ble fast ansatt i august begynte han å komme flere timer for sent minst en dag i uken. Foto: ProductionPerig | Dreamstime.com
Juristene svarer

Hva gjør vi når en ansatt alltid kommer for sent på jobb?

Spørsmål: Vi har en ansatt som først var hos oss i ca. 9 måneder som vikar. Han gjorde en god jobb hos oss, så da det ble en ledig stilling ansatte vi ham i fast stilling.

Tre dager etter at han ble fast ansatt i august begynte han å komme flere timer for sent minst en dag i uken. Andre dager blir han borte i flere dager av gangen. Han leverer ikke sykemelding og har heller ikke annen lovlig grunn.

Vi har forsøkt å snakke med ham flere ganger, både om krav og om det er noe vi kan hjelpe ham med. I ett tilfelle skrev vi referat fra møtet og presiserte at dette ikke går. Senere har vi gitt ham en skriftlig advarsel, men det ser ikke ut til å hjelpe stort. Hva gjør vi?

Vi ønsker jo å hjelpe ham, men vi trenger å få jobben gjort og leder er i ferd med å miste tålmodigheten. 

Svar: Denne type situasjon er ikke lett å hanskes med i praksis, når du ikke vet om dette er en følge av noe som har skjedd privat eller om dette er en person som «slapper av» etter at dere ga ham fast ansettelse.

Arbeidsmiljøloven sier ingenting om advarsler, men ut fra rettskildene er det klart at du kan ha saklig grunn for oppsigelse dersom det 1) Foreligger tydelige krav, 2) Arbeidstaker har fått påpekt hva som ikke er tilfredsstillende og mulighet til å forbedre seg + 3) Forbedringen er ikke tilstede eller ikke god nok.

I et arbeidsforhold er arbeidstakers hovedytelse at han eller hun faktisk skal møte på jobb og være der i arbeidstiden. Når vedkommende har fått tilbakemeldinger og muligheter til å få dette til i flere måneder uten å lykkes, er det grunnlag for å innkalle til drøftingsmøte for eventuell oppsigelse, jf arbeidsmiljøloven § 15-1.

Alternativt kan dere velge å innkalle til et advarselsmøte til, dersom dere ønsker å gi ham en ekstra sjanse. Basert på det du skriver, vurderer jeg det slik at dette er deres valg. 

SBDL v/Kari Bergeius Andersen

Spør DP-juristene

Har du spørsmål om arbeidsrett?

Les alle spørsmål og svar her!


Annonse

Spør DP-juristene

Har du spørsmål om arbeidsrett?

Les alle spørsmål og svar her!


Annonse