Annonse
Ledelsen krever at den ansatte skal selv skal legge ut for alle utlegg i forbindelse med jobbreiser. Er det greit? Apichon Pechnun | Dreamstime.com
Ledelsen krever at den ansatte skal selv skal legge ut for alle utlegg i forbindelse med jobbreiser. Er det greit?    Foto: Apichon Pechnun | Dreamstime.com
Juristene svarer

Kan arbeidsgiver kreve at jeg legger ut for utgifter på jobbreiser?

Spørsmål

Jeg jobber i en IT-virksomhet som innebærer jobbreiser med overnatting to-tre ganger i måneden. Vi har hatt firmakort og skrevet reiseregninger. Nå har ledelsen besluttet at vi ikke lenger skal ha firmakort, men må legge ut selv for alle utgifter bortsett fra flybilletter. Dette gjelder hotell, mat, reise fra flyplassen til kunder osv.

Jeg synes dette er ubehagelig, da jeg er avhengig av å ha kontroll på privatøkonomien min. Kan de plutselig kreve dette av meg? Det står ingenting om reiseutgifter i ansettelsesavtalen min.

IT-ansatt 

Svar

Det ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett å pålegge arbeidstakere å legge ut for denne type utgifter. Dette kommer blant annet frem i en dom fra Borgarting lagmannsrett fra 2018 (Referanse LB-2017-11661). Vi kan legge til at dommen ble forsøkt anket til Høyesterett, men slapp ikke inn der. Saken for lagmannsretten omhandlet riktignok et arbeidsforhold i statlig sektor, men er direkte relevant.

Lagmannsretten la spesielt vekt på at de ansatte ikke kunne pålegges å ta på seg et personlig økonomisk ansvar overfor tredjemenn for utgifter i forbindelse med tjenestereiser og håndtere disse utgiftene på egne bankkonti eller kredittkort. De uttrykte også at det samme ville gjelde dersom arbeidstaker fikk utbetalt reiseforskudd, fordi det fortsatt ville innebære sammenblanding av privatøkonomi og utgifter for arbeidsgiver. Det legges også vekt på at man over tid kan komme opp i betydelige beløp.  

Dommen gjelder en konkret sak hvor faktum kan være litt annerledes enn ditt, men med mindre det finnes et avtalegrunnlag vi ikke kjenner til for deg, må dommens prinsipper gjelde. Arbeidsgiver har ikke rett til å kreve dette av deg. Vi anbefaler at du tar dette opp med arbeidsgiver og forteller at du ikke er bekvem med å påta deg en slik forpliktelse. 

SBDL v/ advokat og partner Kari Bergeius Andersen

Spør juristene

Har du spørsmål om arbeidsrett?

Har du spørsmål om arbeidsrett? Send de til oss ved å klikke her.

Les alle spørsmål og svar her!


Annonse

Spør juristene

Har du spørsmål om arbeidsrett?

Har du spørsmål om arbeidsrett? Send de til oss ved å klikke her.

Les alle spørsmål og svar her!


Annonse