Annonse
NTF boikottet Holship for å hindre ansatte i selskapet å losse og laste skip i Drammen havn. Men Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg fant ingen tegn på menneskerettsbrudd i striden.  Foto: Heiko Junge / NTB    
EMD

Ingen menneskerettsbrudd i Holship-saken

Ifølge Rett24 kom Menneskerettsdomstolen enstemmig fram til at det ikke foreligger noe brudd på den europeiske menneskerettskonvensjonen. De gir støtte til avgjørelsen i Høyesterett, der man vektla at boikotten var i strid med etableringsretten etter EØS-avtalen.

Trass i at de ikke vant fram med anken, er LO fornøyd med dommen. Der understreker nemlig EMD også at frihetene i EØS ikke er likeverdige rettigheter til organisasjonsfriheten i menneskerettskonvensjonen (EMK).

– Dermed underkjente den både Høyesteretts og EU-domstolens rettspraksis på dette området. Dommen er på dette punkt en viktig seier for norsk og europeisk fagbevegelse, som hele tiden har hevdet at faglige rettigheter ikke kan underordnes EU-rettens økonomiske friheter, sier leder for LOs juridiske avdeling Atle Sønsteli Johansen.

Det danskeide selskapet Holship utfordret i 2013 Norsk Transportarbeiderforbunds (NTF) monopol på lasting og lossing ved norske havner og krevde rett til å bruke egne medarbeidere. Dette resulterte i en tre år lang konflikt der NTF boikottet Holship for å hindre ansatte i selskapet å losse og laste skip i Drammen havn.

Konflikten endte til slutt i Høyesterett, som slo fast at boikotten var ulovlig. LO klaget saken inn til EMD, og mente saken innebar en krenkelse av organisasjonsfriheten.

Annonse
Annonse