Annonse
MINDRE SMITTE: Lettelser i sykefraværsreglene i Sverige har gjort at færre koronasmittede har gått på jobb. Foto: V_Sot/iStock

Sverige​Lettelser i regler for sykefravær har gitt mindre koronasmitte

Under koronapandemien har svenske myndigheter innført flere lettelser i reglene for sykefravær. Rett etter pandemiutbruddet droppet myndighetene blant annet karensdagen, som innebærer at syke ikke får betalt for den første sykefraværsdagen.

Rent teknisk ble karensdagen beholdt, men det ble innført en midlertidig kompensasjonsordning slik at folk får penger også for første fraværsdag. Denne kompensasjonen ble innført 3. april i fjor for å unngå at koronasmittede av økonomiske grunner gikk på jobb i stedet for å holde seg hjemme.

Annonse
Annonse