Annonse
Medarbeiderne dine kan samle inn fakta og gi deg råd og innspill, men til syvende og sist vil det ofte være lederen som skal veie ulike argumenter og gjøre et valg. Men hvordan tar du gode beslutninger?   Foto: iStock

6 veier til gode beslutninger

Som leder er en av dine viktigste oppgaver å fatte beslutninger. Medarbeiderne dine kan samle inn fakta og gi deg råd og innspill, men til syvende og sist vil det ofte være lederen som skal veie ulike argumenter og gjøre et valg.

Spurte lederne selv

Derfor står god vurderingsevne i kjernen av godt lederskap. Men hvordan tar du gode beslutninger?

Det ville Andrew Likierman finne ut av. Han er professor ved London Business School og direktør i Times Newspapers og Beazley-gruppen, og har skrevet om resultatene sine i Harvard Business Review.

For mange ledere seg med rådgivere som bekrefter deres egne oppfatninger

Likierman gikk igjennom faglitteraturen og intervjuet administrerende direktører i et stort antall virksomheter, fra små gründerbedrifter til noen av de største selskapene i verden, og spurte dem om deres vurderinger av hva som er nøkkelen til å gjøre gode beslutninger.

Hva gir gode beslutninger?

Han endte opp med å identifisere seks avgjørende faktorer:

  1. Læring: Ledere som tar gode beslutninger er ofte gode til å lese, lytte og lære av informasjon de blir presentert. God forståelse gir dem et godt grunnlag for å ta beslutninger. For å forbedre denne evnen er det lurt med aktiv lytting, blant annet ved å stille spørsmål for å sjekke at du forstår materialet du skal bygge beslutningen på, og å være kritisk og lete etter hva som mangler.

  2. Tillit: Ledere må klare å ta i bruk erfaringene og ferdighetene til andre, i tillegg til sine egne. Valg av rådgivere er viktig for hvor gode beslutningene blir. Ifølge Likierman omgir for mange ledere seg med rådgivere som bekrefter deres egne oppfatninger. Let heller etter noen som utfyller deg, som du stoler på og som kan utfordre deg og være uenig, og som kan si det du trenger å høre heller enn det du ønsker å høre.

  3. Erfaring: Når ledere skal ta viktige beslutninger bør de ta i bruk egen erfaring. Det kan gi kontekst som gjør det lettere å forutse utfordringer og identifisere mulige løsninger. Ledere bør øve opp sin egen evne til å bruke tidligere erfaringer når de skal ta nye beslutninger. Dessuten kan det være lurt å fylle på med nye erfaringer, skriver Likierman. Det kan være en utplassering i utlandet eller i deler av virksomheten du ikke kjenner så godt. Det kan gjøre deg bedre rustet til å ta gode beslutninger senere.

  4. Distanse: For å ta gode beslutninger er det viktig å kjenne sine egne personlige tilbøyeligheter og preferanser. Selv om egne hjertesaker kan være motiverende, kan de også påvirke hvordan du vurderer informasjon og evner å lære av erfaring. Evnen til å distansere seg fra egne personlige preferanser er derfor en viktig, men vanskelig ferdighet å mestre, for å ta gode beslutninger.

  5. Alternativer: Selv om ledere ofte presenteres for et sett alternative beslutninger å velge mellom, vil gode ledere ikke alltid akseptere at det ikke finnes andre muligheter. Det finnes nesten alltid flere mulige løsninger, inkludert å utsette beslutningen til mer informasjon er innhentet eller iverksette et forsøk framfor full gjennomføring. Gode ledere utfordrer alternativene og utvider antall løsninger som kan vurderes. Når alle muligheter er på bordet, er det lettere å ta en god beslutning.

  6. Gjennomføring: For å ta gode beslutninger er det også nødvendig å vurdere hvordan prosjektet skal iverksettes i praksis. Har det vært gjort noe lignende før, som kan gi nyttige erfaringer? For å ta gode beslutninger om et prosjekt bør man ha gjort en analyse av hva som kan gå feil helt fram til gjennomføringsfasen, for å være sikker på å komme helt i mål.

 

Annonse
Annonse