Annonse
Foto: Dreamstime

Derfor skal du sette hårete mål for virksomheten

Det er et forskningsteam fra Harvard Business Scholl som konkluderer med dette. Forskerne har undersøkt effekten av virksomheters vedtatte målsettinger ved utvalgte finansvirksomheter i USA.

Den vanskelige målsettingen

Det er opplest og vedtatt at en virksomhets målsetting bør være gjenkjennbar og realistisk for at medarbeidere skal kunne identifisere seg med dem. Samtidig bør de være såpass hårete at folk føler de har noe å strekke seg mot.

Harvard-forskerne ble like vel overrasket over resultatet de fant gjennom sine omfattende intervjuer.

Respondentene fikk valget mellom å sette et mål der resultatet skulle være omtrent det samme som i dag eller om de skulle gå for «betraktelig høyere inntjening».

Go for it …

Et stort flertall mente at «høyere inntjening» var målet de burde strekke seg etter – selv om det ville kunne medføre merarbeid for den enkelte.

Harvard-forskerne mener de med dette kan konkludere med at folk flest liker å ha noe å strekke seg etter. Dersom man velger å gå for status quo, kan det bidra til å bremse motivasjonen og engasjementet på jobb, skriver Harvard Business Review (HBR).

Dette betyr at ledere hele tiden bør sette seg høye mål, også når tidene er tøffe, mener forskerne.

Sjansen er da større for at du får motiverte medarbeidere som føler at de beveger seg framover, i motsetning til ansatte som kun er opptatt av å opprettholde et gitt nivå.

Selv om målsettingen kanskje er vanskelig å oppnå, vil arbeidet være preget av optimisme og pågangsmot framfor en frykt for å mislykkes, mener forskerne ifølge HBR.  

Annonse
Annonse