Annonse
Skap fellesskap rundt felles ambisjoner ved å utvikle og dele historien om ditt lederskap, skriver Douglas A. Ready, foreleser ved MIT Sloan School of Management.   Foto: Dreamstime

Hva er din lederfortelling?

Det skriver Douglas A. Ready, foreleser ved MIT Sloan School of Management i en artikkel i MIT Sloan Management Review.

Han viser til en stor internasjonal studie om lederskap i den digitale økonomien, basert på spørreundersøkelser og dybdeintervjuer med toppledere.

Viktigere enn digitale ferdigheter

Selv om digitale ferdigheter i undersøkelsen ble ansett som viktig for å være en effektiv leder i en digital tid, var det en annen evne flest pekt på som avgjørende: Evnen til å formulere en klar forståelse av formål, visjon og strategi.

Den mest effektive måten å skape fellesskap rundt virksomhetens ambisjoner er ved å utvikle og dele en historie om ditt lederskap, skriver Ready.

Det handler om å finne din historie, hva du tror på

– Ikke vær et tre som svaier i vinden

Han skriver at ledere som skal utvikle en kraftfull historie om sitt eget lederskap er nødt til å ta stilling til hva de tror på, hva de handler om, og hva slags innvirkning de håper å ha på virksomheten.

Han siterer sin kollega og sjef David Schmittlein:

– Det handler om å finne din historie, hva du tror på, og ikke være et tre som svaier i vinden. En gjennomtenkt lederhistorie hjelper deg å skape mening og motivasjon for andre.

For å finne din personlige lederhistorie, må du finne ut hva godt lederskap betyr for deg, skriver Ready.

Kom i gang med din fortelling

Han bruker mye av tiden sin til å coache toppledere når de skal utvikle og dele sine lederhistorier.

For å finne fram til sin historie, anbefaler han å følge disse tre stegene:

1. Sett av tid

Selv om du har det travelt, er du nødt til å gi deg selv tid til å reflektere over hva en god leder er for deg. Sett av en dag, eller deler av flere dager, ute av kontoret for å kunne tenke seriøst på dette. Så bør du skrive et utkast til historien om ditt lederskap.

2. Del utkastet med noen

Finn noen du stoler på og del utkastet ditt med dem. Det må være noen du har tillit til at vil gi deg ærlige tilbakemeldinger på om historien din føles autentisk. Beskriver historien deg? Er den i tråd med hvordan du faktisk opptrer?

3. Prøv det ut

Når du har en bearbeidet versjon, kan du prøve den ut. Fortell historien åpent og ekte. Den bør ikke bare handle om hva du har gjort, men utformes slik at andre kan lære av den. Etter hvert kan du forhøre deg med flere om hvordan historien din fungerer og hva som eventuelt bør justeres for at den skal bli enda bedre.

Ready understreker at en lederhistorie kan ha stor kraft til å motivere medarbeiderne. Ved å vise hva du står for som leder og hva du er villig til å kjempe for, bidrar du til å forene dine ansatte i et fellesskap.

 

Annonse
Annonse