Annonse
Økt tillit gjør at medarbeiderne presterte bedre. I tillegg øker både kreativitet og trivsel. Foto: Dreamstime

Slipp medarbeiderne løs

Forskning tyder på at det gir økt motivasjon, trivsel og produktivitet.

Som leder kan det være fristende å kontrollere, følge opp og styre tett hva de ansatte gjør for å forsikre seg om at arbeidet i virksomheten blir gjort. Men gjør du det, risikerer du å drepe de ansattes motivasjon og oppnå dårligere resultater.

Ble flinkere til å lede seg selv

Lest om ledelse: Øyvind Lund Martinsen, leder for Institutt for ledelse og organisasjon ved BI, skriver på BI.no om da han, sammen med flere forskere, for noen år tilbake gjorde tre studier med til sammen nesten 2000 respondenter i privat, offentlig og frivillig sektor.  

Undersøkelsen viste at de ansatte i organisasjoner som drev det forskerne kalte «myndiggjørende ledelse» presterte bedre og ble dyktigere til å lede seg selv. I tillegg økte både kreativitet og trivsel.

Han viser til at dette også er i tråd med resultatene fra en amerikansk oppsummeringsstudie som omfatter mer enn 220 000 medarbeidere. De konkluderte på samme måte med at medarbeidere som har stor grad av myndighet og ansvar, opplever høyere grad av indre motivasjon og er mer produktive.

3 råd for å gi mer ansvar

BI-forskerne gir på BIs nettsider tre råd for hvordan du kan gi medarbeiderne mer ansvar:

  1. Gi dine ansatte reell autonomi ved å delegere både ansvar og myndighet. Samtidig må lederen sørge for å koordinere medarbeidernes innsats slik at den bidrar til å nå organisatoriske mål.
  2. Bidra til at medarbeiderne er motiverte til å jobbe selvstendig. Dette kan du blant annet gjøre ved å oppmuntre til initiativ, lytte til medarbeiderne, fokusere på deres sterke sider og støtte deres måloppnåelse.
  3. Støtt medarbeiderne i å lære seg å arbeide selvstendig. Det er en kompetanse som krever både øvelse og opplæring.

Tillitsfulle ledere anses som bedre

En annen studie, gjennomført Ole I. Iversen, førsteamanuensis ved BI, blant 482 norske ledere og deres underordnede bekreftet betydningen av å gi de ansatte tillit.

Denne undersøkelsen viste i tillegg at ledere for medarbeidere som opplever høy grad av jobbautonomi fikk generelt bedre vurdering fra sine medarbeidere på alle de 20 lederegenskapene de målte. De ble ansett som bedre blant annet på informasjonshåndtering, mellommenneskelig kompetanse og forretningsforståelse.

Iversen konkluderer på BIs nettsider med at «dersom man vil bli oppfattet som en god leder av sine underordnede, bør ansvar og arbeidsoppgaver delegeres, samtidig som man står klar til å tilby støtte og hjelp om det er nødvendig».

 

 

Annonse
Annonse