Annonse
pensjonister_tu.jpg

– Pensjonssmell for mange

– Mange vil få seg en pensjonssmell dersom de ikke setter seg inn i hva de kan forvente å få i pensjon og tar grep om egen sparing, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i FNO,  Finansnæringens Fellesorganisasjon i en pressemelding.

Uttalelsen begrunnes ut fra årets finansbarometer.  60 prosent av befolkningen oppgir at de verken sparer eller planlegger å spare til alderdommen. En tredjedel av de spurte sier at de ikke vil akseptere mer enn maksimalt 10 prosents nedgang i inntekten ved overgang fra yrkeslivet til pensjonisttilværelsen.

– Mange opplever falsk trygghet

Resultatene framgår av undersøkelsen Norsk finansbarometer som TNS Gallup har gjennomført for FNO.

– Det er et paradoks at mange ikke vil akseptere noe særlig nedgang i inntekten ved overgang fra yrkesliv til pensjonisttilværelse, samtidig som få sparer til alderdommen. Her er det opplagt mange som ikke har satt seg inn i hva de kan forvente å få i pensjon. Dermed kan mange oppleve en falsk trygghet, sier Osland.

– En tommelfingerregel tilsier at pensjonsdekningen for alderspensjon i folketrygden for en med gjennomsnittsinntekt er om lag 50 prosent av tidligere inntekt ved 40 års opptjening. Tjenestepensjonsordninger gir et nyttig supplement, men de aller fleste må uten individuell sparing godta minst 30-35 prosent nedgang i inntekten ved overgang til pensjonisttilværelsen, sier Osland.

Han viser blant annet til at over 1 million arbeidstakere nå har innskuddspensjonsordninger, og av disse er over halvparten absolutte minimumsordninger.

Ønsker å gå av tidlig

Pensjonsreformens innføring av fleksibel alderspensjon medfører at mange har mulighet til å starte uttak av alderspensjonen fra folketrygden eller tjenestepensjon allerede fra fylte 62 år. En kan også kombinere tidligpensjon med fortsatt yrkesdeltakelse. Men du får normalt mindre utbetalt hvert år jo tidligere du starter å ta ut pensjon.

Undersøkelsen viser at mange ønsker å gå av med pensjon tidlig. 54 prosent av befolkningen ønsker å ta ut pensjon før fylte 67 år. 23 prosent ønsker å gå av ved 62 års alder eller lavere. Det er små endringer i forhold til resultatene fra i fjor.

Med andre ord er budskapet spar mer fra bankene som også sliter med sin likviditet.

Om Norsk finansbarometer

Norsk finansbarometer er en årlig undersøkelse gjennomført av TNS Gallup på vegne av FNO. Den omfatter bank, skadeforsikring og livsforsikring. Undersøkelsen ble gjennomført i januar 2012 blant et representativt utvalg av den norske befolkning over 18 år. Det ble gjennomført cirka 3000 intervjuer.

Annonse
Annonse