Annonse
Juristene svarer

Kan arbeidsgiver leie meg ut til et annet selskap i oppsigelsetiden?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi gå til oppsigelse når den ansatte har havnet i fengsel?

DP-juristene svarer.

Riggselskapet Dolphin Drilling sparker hele ledelsenNy konsernsjef allerede på plass

Selskapet kvitter seg med konsernsjef Ivar Brandvold og finansdirektør Hjalmar Krogseth Moe.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver kreve at jeg tar ut ferien min i oppsigelsestiden?

DP-juristene svarer.

Kan bli enklere å si opp og tilby lavere stilling

Høyesterett med ny klargjøring rundt endringsoppsigelser

Juristene svarer

Oppsigelse i sykemeldingsperioden

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Oppsagt i foreldrepermisjonKan jeg kreve å bli fritatt arbeidsplikt i oppsigelsestiden?

DP-juristene svarer.

Fartstid ikke avgjørende ved nedbemanning

Fersk dom fra Høyesterett avviser at ansiennitet skal være «hovedregelen» ved nedbemanning i privat sektor.

Gir seg ikke uten kamp

I Telenor takket Berit Svendsen pent nei til en lederjobb i Thailand. I Rosenborg nektet Kåre Ingebrigtsen å godta en oppsigelse på SMS. Norske toppledere gir seg ikke lenger uten sverdslag.

Juristene svarer

Er det lavere terskel for oppsigelse i prøvetid?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver si meg opp fordi jeg har mye sykefravær?

DP-juristene svarer.

Bra for lederkarrieren å få sparken

Ledere som har blitt sagt opp kommer nesten alltid tilbake sterkere, viser ny studie.

ArbeidsrettOppsigelse av en langtidssyk ansatt

Det går faktisk an, men reglene er svært strenge. Du skal mer eller mindre ha prøvd alt annet først.

Synspunkt

Ingebrigtsen vs. RosenborgSymbolsk rettssirkus

Når denne saken løser seg i all minnelighet på bakrommet, med en forhøyet kompensasjon for tort og svie til Ingebrigtsen og Hoftun, har i hvert fall omverdenen fått et innblikk i en fotballtreners hverdag, skriver Bård Andersson.

En human måte å sparke folk på

Hjelp dem å finne ny jobb.

Juristene svarer

Har man krav på å få oppsigelsen sin sammenhengende?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg rett på lenger oppsigelsestid siden jeg er gravid?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Er det ulovlig å si opp en gravid ansatt?

DP-juristene svarer.

Varsler til sak mot Fretex etter oppsigelse

Etter at han og tre andre varslet om et internt forhold i Fretex, ble stillingen til Per-Yngve Monsen organisert vekk. Nå har han saksøkt arbeidsgiveren.

Juristene svarer

Hva er reglene for oppsigelse i prøvetid?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Når begynner oppsigelsestiden å løpe?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi kreve at den ansatte avvikler ferien sin i oppsigelsestiden?

DP-juristene svarer.

Vil pålegge arbeidstaker å ta ferie i ­oppsigelsestiden

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Er lang tids sykefravær saklig grunnlag for oppsigelse?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg si opp stillingen min mens jeg er permittert?

DP-juristene svarer.

Unngå at kunnskapen dør ved siste arbeidsdag

Dette gjør du når en ansatt forlater bedriften.

Fikk lov å si opp ansatte med svært høyt sykefravær

Fire saker vant frem i lagmannsretten i 2017.

Sykehus-direktør oppsagt– Tar saken til retten

Det har siden november i fjor vært enighet mellom styret i Sørlandet Sykehus og Jan-Roger Olsen om at det beste for helseforetaket er at han går av som administrerende direktør til sommeren.

Har arbeidsgiver rett til å tvinge meg til å ta ut ferie i oppsigelseperioden?

DP-juristene svarer.

Kan arbeidsgiver si meg opp når jeg er sykmeldt?

DP-juristene svarer.

Oppsigelse ved omorganisering

DP-juristene svarer.

Slik unngår du å bli usikker under oppsigelsessamtalen

Helt nye stillinger er nøkkelen til å bli kvitt ansatte med feil kompetanse

Kan NAV nekte å utbetale dagpenger i oppsigelsestiden?

DP-juristene svarer.

Fikk sparken via SMS

Hvilke rettigheter har jeg? DP-juristene svarer.

Sagt opp etter 20 år i samme bedrift. Hva er mine rettigheter?

DP-juristene svarer.

Hvorfor fikk jeg oppsigelse?

DP-juristene svarer.

Når er søksmålsfristen ved oppsigelse?

Kan man si opp en ansatt etter langvarig sykemelding?

DP-juristene svarer.

Velger permitteringer framfor oppsigelserBedriftene vil holde på kompetansen

Norske bedrifter foretrekker nå permittering fremfor oppsigelse ved innskrenkelser. – De oppfatter at utfordringene er av midlertidig karakter og velger derfor å holde på kompetansen, mener Nav-direktøren. Hun får støtte av Norsk Industri.

LO-forbund dømt for usaklig oppsigelse av ansatt

LO-forbundet Handel og Kontor er i Stavanger tingrett dømt til å betale erstatning for usaklig oppsigelse av en ansatt.

Kan jeg heve ansettelsesavtalen uten å gå veien om en formell oppsigelse?

DP-juristene svarer.

Spør juristeneHvor lenge kan en oppsagt kreve å stå i stillingen?

Har en ansatt rett til å stå i stillingen under forhandlinger når vedkommende er sagt opp i prøvetiden?

Ugyldighet i oppsigelsessaker

DP-juristene svarer om arbeidsrett.

Kan jeg trekke tilbake min egen oppsigelse?

DP-juristene svarer om arbeidsrett.

Spør juristeneKan en privat konflikt på jobben være oppsigelsesgrunn?

Og er det mulig å si opp begge kranglefantene på kontoret?

Kan eldre, kritikkverdige forhold legges til grunn ved en oppsigelse?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Juristene svarerNår anses oppsigelsen mottatt?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Juristene svarerEr neglisjering av regler knyttet til HMS et saklig oppsigelsesgrunnlag?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Færre varsler om oppsigelser og permitteringer

Nav mottok varsler om permittering og oppsigelse av 2.900 personer i november. Det er 2.000 færre enn i oktober, og 1.200 mindre enn i samme måned i fjor.

– Ta en runde med deg selv

Ledere bør gå en runde med seg selv, og sjekke med sitt eget moralske kompass før de hiver seg på etterlønnsavtalene, mener BI-professor.

– Ikke juster lovgivningen

Tom Bolstad har et poeng når han sier at utviklingen der oppsigelsesvern byttes mot etterlønnsavtaler må diskuteres. Men lovgivningen bør ikke justeres, sier arbeidsrettekspert Nicolay Skarning.

– Kjenner ikke valgmulighetene

Mange ledere i småbedrifter kjenner ikke til valgmulighetene mellom stillingsvern og etterlønnsavtaler.

Ledere bytter bort oppsigelsesvernet

Stadig flere ledere, også i små bedrifter, mister jobben uten noen form for dialog, forklaring eller begrunnelse. Det har de ofte valgt selv.

Juristene svarerOppsigelser av sykemeldte

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Juristene svarerDette skal med i beregningen av oppsigelsestiden

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Bank Norwegian-sjefen har sagt opp

– Ikke noe ondt blod, sier han.

Nedbemanning: Hvem kan sies opp?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Fratrer etter Røkke-kupp

Arild Myrvoll i Rem Offshore fratrer umiddelbart etter ekstraordinær generalforsamling

Nedbemanning og oppsigelser: Feilene ledere må unngå

Svært mange norske ledere lærer først etter å ha gjort feil i arbeidsrettslige spørsmål, viser undersøkelse. De bør lære seg mer om både arbeidsrett og kommunikasjon før de havner i trøbbel, mener ekspert.

Annonse
Annonse
Annonse