Annonse
Juristene svarer

Har man krav på å få oppsigelsen sin sammenhengende?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg rett på lenger oppsigelsestid siden jeg er gravid?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Er det ulovlig å si opp en gravid ansatt?

DP-juristene svarer.

Varsler til sak mot Fretex etter oppsigelse

Etter at han og tre andre varslet om et internt forhold i Fretex, ble stillingen til Per-Yngve Monsen organisert vekk. Nå har han saksøkt arbeidsgiveren.

Juristene svarer

Hva er reglene for oppsigelse i prøvetid?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Når begynner oppsigelsestiden å løpe?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi kreve at den ansatte avvikler ferien sin i oppsigelsestiden?

DP-juristene svarer.

Vil pålegge arbeidstaker å ta ferie i ­oppsigelsestiden

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Er lang tids sykefravær saklig grunnlag for oppsigelse?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg si opp stillingen min mens jeg er permittert?

DP-juristene svarer.

Unngå at kunnskapen dør ved siste arbeidsdag

Dette gjør du når en ansatt forlater bedriften.

Fikk lov å si opp ansatte med svært høyt sykefravær

Fire saker vant frem i lagmannsretten i 2017.

Sykehus-direktør oppsagt– Tar saken til retten

Det har siden november i fjor vært enighet mellom styret i Sørlandet Sykehus og Jan-Roger Olsen om at det beste for helseforetaket er at han går av som administrerende direktør til sommeren.

Har arbeidsgiver rett til å tvinge meg til å ta ut ferie i oppsigelseperioden?

DP-juristene svarer.

Kan arbeidsgiver si meg opp når jeg er sykmeldt?

DP-juristene svarer.

Oppsigelse ved omorganisering

DP-juristene svarer.

Slik unngår du å bli usikker under oppsigelsessamtalen

Helt nye stillinger er nøkkelen til å bli kvitt ansatte med feil kompetanse

Kan NAV nekte å utbetale dagpenger i oppsigelsestiden?

DP-juristene svarer.

Fikk sparken via SMS

Hvilke rettigheter har jeg? DP-juristene svarer.

Sagt opp etter 20 år i samme bedrift. Hva er mine rettigheter?

DP-juristene svarer.

Hvorfor fikk jeg oppsigelse?

DP-juristene svarer.

Når er søksmålsfristen ved oppsigelse?

Kan man si opp en ansatt etter langvarig sykemelding?

DP-juristene svarer.

Velger permitteringer framfor oppsigelserBedriftene vil holde på kompetansen

Norske bedrifter foretrekker nå permittering fremfor oppsigelse ved innskrenkelser. – De oppfatter at utfordringene er av midlertidig karakter og velger derfor å holde på kompetansen, mener Nav-direktøren. Hun får støtte av Norsk Industri.

LO-forbund dømt for usaklig oppsigelse av ansatt

LO-forbundet Handel og Kontor er i Stavanger tingrett dømt til å betale erstatning for usaklig oppsigelse av en ansatt.

Kan jeg heve ansettelsesavtalen uten å gå veien om en formell oppsigelse?

DP-juristene svarer.

Spør juristeneHvor lenge kan en oppsagt kreve å stå i stillingen?

Har en ansatt rett til å stå i stillingen under forhandlinger når vedkommende er sagt opp i prøvetiden?

Ugyldighet i oppsigelsessaker

DP-juristene svarer om arbeidsrett.

Kan jeg trekke tilbake min egen oppsigelse?

DP-juristene svarer om arbeidsrett.

Spør juristeneKan en privat konflikt på jobben være oppsigelsesgrunn?

Og er det mulig å si opp begge kranglefantene på kontoret?

Kan eldre, kritikkverdige forhold legges til grunn ved en oppsigelse?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Juristene svarerNår anses oppsigelsen mottatt?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Juristene svarerEr neglisjering av regler knyttet til HMS et saklig oppsigelsesgrunnlag?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Færre varsler om oppsigelser og permitteringer

Nav mottok varsler om permittering og oppsigelse av 2.900 personer i november. Det er 2.000 færre enn i oktober, og 1.200 mindre enn i samme måned i fjor.

– Ta en runde med deg selv

Ledere bør gå en runde med seg selv, og sjekke med sitt eget moralske kompass før de hiver seg på etterlønnsavtalene, mener BI-professor.

– Ikke juster lovgivningen

Tom Bolstad har et poeng når han sier at utviklingen der oppsigelsesvern byttes mot etterlønnsavtaler må diskuteres. Men lovgivningen bør ikke justeres, sier arbeidsrettekspert Nicolay Skarning.

– Kjenner ikke valgmulighetene

Mange ledere i småbedrifter kjenner ikke til valgmulighetene mellom stillingsvern og etterlønnsavtaler.

Ledere bytter bort oppsigelsesvernet

Stadig flere ledere, også i små bedrifter, mister jobben uten noen form for dialog, forklaring eller begrunnelse. Det har de ofte valgt selv.

Juristene svarerOppsigelser av sykemeldte

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Juristene svarerDette skal med i beregningen av oppsigelsestiden

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Bank Norwegian-sjefen har sagt opp

– Ikke noe ondt blod, sier han.

Nedbemanning: Hvem kan sies opp?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Fratrer etter Røkke-kupp

Arild Myrvoll i Rem Offshore fratrer umiddelbart etter ekstraordinær generalforsamling

Nedbemanning og oppsigelser: Feilene ledere må unngå

Svært mange norske ledere lærer først etter å ha gjort feil i arbeidsrettslige spørsmål, viser undersøkelse. De bør lære seg mer om både arbeidsrett og kommunikasjon før de havner i trøbbel, mener ekspert.

Hver fjerde leder mangler kompetanse om nedbemanning

En ny undersøkelse viser at hver fjerde leder mangler nødvendig kompetanse om nedbemanning. Dette kan gjøre vondt verre for en arbeidstaker som allerede har mistet alt.

Kan oppsigelse begrunnes med at en ansatt nekter å følge HMS-krav?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Retten godkjente ikke oppsigelse per epost

Kan man si opp syke arbeidstakere?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Leder ble degradert mot sin vilje

Danske Bank nedgraderte sin juridiske direktør på 62 år til vanlig advokat og halverte lønnen hans. Oslo tingrett godtok dette.

Juristene svarer: pause, oppsigelse og sanksjoner

Ledelse er ikke jus

Advokat John Christian Elden tar feil når han hevder Geir Gudmundsen kunne fortsatt som politimester i Bergen fordi han ikke hadde gjort seg skyld i noe straffbart, men han har rett i at politimannen Stein-Robin Kleven ikke kan avsettes for å ha skjelt ut Jens Stoltenberg og Hadia Tajik på Facebook, skriver redaktør Magne Lerø.

Juristene svarer: oppsigelse, omorganisering og varsel om fratredelse

Vårt ekspertpanel svarer hver uke på spørsmål om arbeidsliv fra leserne.

Arbeidsrett: Spør juristene: Oppsigelse

Er en ansatt i foreldrepermisjon skjermet fra oppsigelse?

Arbeidsrett: Spør juristene: Oppsigelse

Når begynner oppsigelsesfristen å løpe?

Arbeidsrett: Spør juristne: Oppsigelse

Hvor lange oppsigelsesfrister går det an å avtale?

Spør juristene: Sykmeldt i ­oppsigelsestiden

Når en sykemeldt medarbeider sier opp.

Spør juristene: Pemittering og oppsigelse

Når permittering ikke er nok.

Spør juristene: Oppsigelse

Tilbaketrekking av oppsigelse.

Spør juristene: Samarbeidsproblemer

Kan vi si opp en vanskelig arbeidstager?

Annonse
Annonse
Annonse