Annonse
Foto: NTB-scanpix.
Tverrfaglighet

Teknologer og ikke-teknologer hånd i hånd

Jeg leste responsen til artikkelen om behov for tverrfaglighet i teknologi og digitalisering med stor interesse, og må innrømme at jeg ble nokså sjokkert over at dette oppleves av Håkon Haugli i Abelia som «farlig politikk». Jeg tenker at dette heller er common sense. Svaret til Haugli viser hvor redd man kan bli for det som er annerledes. Det verste er at jeg er helt enig i det meste han sier: Uten teknologer har vi ingen teknologibransje. Helt riktig. 

Jobben er å støtte teknologer, ikke kvitte seg med dem

Jeg har aldri vært imot teknologi, men med snart 30 års erfaring i bransjen har jeg sett hvor viktig det er for teknologer å jobbe sammen med andre fagfelt. Oppgjøret mitt handler om hvor vanskelig det er her i Norge for samfunnsvitere og humaniora å komme inn i en stilling hvor de kan støtte teknologer. 

Jeg er heller ikke imot teknologer, jeg elsker dem. Jeg bor sammen med en og har alltid jobbet sammen med dem. 

Starte umiddelbart

Vi trenger teknologer i alle sektorer, men det trengs også humanister og samfunnsvitere. De vil kunne avdekke de reelle behovene og på den måte skape effektive og bærekraftige løsninger (les: økonomisk gunstige løsninger og kostnadsbesparelser). Jobben er å støtte teknologer, ikke kvitte seg med dem. Som min samboer som er teknolog (og en dyktig sådan) sa: «Det er ikke noe galt i at jeg ikke kan alt om mennesker. Jeg lager løsninger, og trenger folk fra andre fagfelt til å hjelpe meg å lage dem slik at alle kan forstå dem». Tverrfaglighet trumfer åpenbart kun teknologer.

Haugli viser med bekymring til en rapport som sier at mot 2030 vil én av fire IKT-stillinger komme til å bli ubesatt. Hallo, jeg har en løsning! Hva om noen av disse fylles med samfunnsvitere eller humanister? Dette bør skje for å bygge kompetansene videre hos disse faggruppene.

Reell og nødvendig tverrfaglighet

Lise Lyngsnes Randeberg, leder for Tekna peker på at teknologer blir for lite involvert i strategiske prosesser. Det er veldig uheldig – like uheldig som at det er bare ingeniører og økonomer som driver med strategiske prosesser. Og like uheldig som at samfunnsvitere og humaniora heller ikke blir involvert i disse. Men dette bør ikke bli en kamp om hvilke faglige minoriteter som har det vanskeligst i styrerommet.

Jeg mener ikke at samfunnsvitere og humaniora er bedre enn teknologer

Randeberg har mange viktige poenger, og det kanskje viktigste er at vi trenger hverandre for å redde denne verden. Hele poenget for meg er at reell tverrfaglighet er nødvendig for å få til de radikale innovasjonene vi behøver for å redde planeten. Og da må vi ta hensyn til både humanitet og teknologi. Jeg takker Randeberg for å være nyansert.

Fagspesialister i samarbeid

Jeg er ikke sikker på at jeg er enig i at alle fag skal inkludere teknologi i utdanningen og at teknologi nødvendigvis skal inkludere andre fag. Jeg tror ikke vi trenger generalister, men heller folk som fordyper seg i faget og lærer gode samarbeidsevner og felles nyskaping. Det er viktig for alle fag å få med seg.

Kun ett fag som forsøker å løse en utfordring skaper middelmådige løsninger, og et svekket fag (generalister som ikke har fordypning) skaper også middelmådige løsninger. I tillegg blir jeg redd for at alle da blir alt for like. Mangfold i fagfelt, alder, kjønn, etnisitet og erfaring er viktig. 

Teknologien må lære at ikke alle tenker likt

Da jeg ble ansatt i Microsoft tror jeg at jeg var langt mer til nytte nettopp fordi jeg ikke forsto teknologi. Jeg var ikke begrenset av hva som var mulig, og dermed kunne jeg komme med innspill og friske tanker. Og hvis det er en ting denne verden trenger, så er det flere friske tanker. Ikke forvent at alle skal være like – det er et mangfold av tankesett som skaper geniale løsninger. Dette har jeg erfart gang på gang på gang. 

Teknologisk og menneskelig mangfold

En annen grunn til at jeg er uenig i at alle skal ha teknologi i utdanningen sin er at jeg tror vi heller bør fokusere på å utvikle teknologiløsninger som er intuitive. Teknologi vi bare kan plukke opp og bruke uten å måtte forstå hvordan den skal brukes. Med AI og robotikk kommer teknologien til å forstå oss bedre – og for Guds skyld: teknologien må lære at ikke alle tenker likt.

Hvis denne debatten blir til at ett fag er viktigere enn andre fag så høres det nokså «Trumpsk» ut. Jeg håper og tror at vi kan se behovet for å ansette andre enn «oss selv». At vi kan ta bort skylappene våre og skape en bedre verden sammen. Jeg mener ikke at samfunnsvitere og humaniora er bedre enn teknologer, men det er kjempegøy å jobbe sammen og skape løsninger som er meningsfulle, relevante, nyttige og ønskede. Og det skjer ikke når det bare er teknologer og økonomer som tar alle de strategiske valgene, og andre fag ikke blir sett på som viktige nok til å skape en bærekraftig fremtid.

Anna Kirah

Designantropolog og psykolog, med 25 års erfaring fra teknologibransjen.
Annonse

Anna Kirah

Designantropolog og psykolog, med 25 års erfaring fra teknologibransjen.
Annonse