Annonse
Foto: Everythingpossible | Dreamstime.com
Synspunkt

Arbeidsmiljø er det viktigste våpenet i kampen om talentene

SYNSPUNKT: Gro Lundberg er fagsjef for arbeidsmiljø og HMS i Abelia.

DNV GL, kåret til landets mest attraktive arbeidsgiver, peker selv på et godt arbeidsmiljø som det største konkurransefortrinnet i kampen om talentene. 

Sysselsettingen i Norge vokser, og behovet for utdannet arbeidskraft stiger nå innen flere yrkesgrupper. Begrepet kandidatens marked blir i dag flittig brukt, og da må ledere gjøre bedriftene sine unike og attraktive for å tiltrekke seg de beste.

Alle som jobber med HR og arbeidsmiljø vet at et godt arbeidsmiljø ikke kommer over natten. Det krever bevisste grep.

Kunsten er ikke bare å finne og ansette de beste folkene, men å sørge for at de trives, utvikler seg og blir i bedriften.

Mer enn fruktkurv og kos

En rekke studier dokumenterer at gode arbeidsmiljøtiltak har effekt på produktiviteten. Det påvirker kvaliteten på arbeidet, effektiviteten og lønnsomheten til virksomheten. Det gir mindre sykefravær og god økonomi.

Forskning fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt viser at det er det helhetlige innholdet i jobben som er viktigst. Trivsel og miljø gir produktivitet. Da kan du bare glemme fruktkurv og trening i arbeidstiden. Så, hva kan du gjøre som leder?

Tillit i seg selv er et konkurransefortrinn

Tillitsbasert ledelse

Det er viktig å anerkjenne at arbeidsmiljøet er et lederansvar og ikke noe som kan ned- og outsources.

Ledere må ha kunnskap om hva som fungerer og prioritere arbeidsmiljø på en synlig måte. De må gå i front og være rollemodeller på det mange norske arbeidstakere verdsetter: En inkluderende og trygg kultur basert på tillit og åpenhet.

Ifølge professor Bård Kuvås ved BI, er tillit er mer effektivt enn intensiv styring og kontroll. Han mener at tillit i seg selv er et konkurransefortrinn.

Trygt eller frykt?

Å skape trygghet er også avgjørende for at folk trives. Styr unna fryktkultur for enhver pris. Der det er rom for å si ifra, føler de ansatte seg tryggere. 

Ledelsesformen og opplevelsen av rettferdig behandling i organisasjonen påvirker helsen til de ansatte. Personer som opplever seg urettferdig behandlet, har høyere risiko for å bli fysisk og psykisk syke.

Et lyttende lederskap starter med en leder som ser hvilke ressurser de ansatte trenger for å kunne oppnå selskapets visjoner og mål. I tillegg til å lytte vil du med god kommunikasjon oppnå gode relasjoner, som er avgjørende for å oppnå gode resultater.

Medarbeideroppfølging

Alle mennesker må bli sett og verdsatt for å trives på jobb.

Spesielt viktig er det blant millenniumsgenerasjonen, hvor en stor andel uttrykker sterkt at de ønsker tydelige og samvittighetsfulle tilbakemeldinger på arbeidet sitt.

Snakk med folkene dine! Diskuter arbeidsoppgaver, hør hvordan de opplever arbeidshverdagen, snakk om oppgavene til den enkelte arbeidstaker og involver deg!

Vi har alle et ansvar for arbeidsmiljøet. Dette står nedfelt i arbeidsmiljøloven. Lytt til dine kolleger, og vis interesse for det de jobber med. Når ga du sist en kollega anerkjennelse for den jobben hun eller han gjør?

Rydd opp i konfliktene

Vet dagens ledere at man faktisk kan bli syk av konflikter på jobb? At smerter setter seg i mage, rygg, hode eller skulder, og kan føre til langvarig sykefravær? Som arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier: «Det finnes ikke et verktøy i NAVs verktøykasse som kan kurere en dårlig relasjon til sjef eller kollega».

Altså må konflikter ryddes opp i på arbeidsplassen – før den ansatte havner hos NAV. Man kan unngå i fravær hvis man evner å løse konflikter før de vokser seg store. 

Ledere skaper kultur

Hvis ledere kun er opptatt av seg selv og å lykkes oppover, gjør de en stor feil. Tenk på arbeidstakerne. Tenk på hvordan de ønsker seg frihet og selvstendighet. Lytt til dem når de ønsker seg utviklingsmuligheter og autonomi i arbeidshverdagen. La dem bli sett og ivaretatt, både når det går bra og når hverdagen er krevende.

Først når du blir ansett for å være en lyttende og tilstedeværende leder i en trivelig og trygg bedrift, vinner du kampen om de gode hodene. 

Annonse
Annonse