Annonse
En drosje fra Oslo Taxi kjører i Oslos gater.  Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Synspunkt

Uredelig fra Nordby Lunde

Atle Hagtun er redaktør i Norges Taxiforbund.

SYNSPUNKT: Min artikkel om «Den destruktive høyresiden» i Dagens Perspektiv før nyttår, dokumenterte ganske grundig hva Uber er, og hva som er faktakunnskap om drosjemarkeder og reguleringer i ulike land.

Høyres Heidi Nordby Lunde bestrider ingenting av dette i sitt svar, men gjentar gamle avsporinger.

Taxiforbundet og jeg har aldri brukt kriminalsaker mot Uber, selv om vi kunne ha gjort det. I prinsippet er det de samme personene som søker seg til taxi og Uber i lavtlønnsmarkeder. I alle yrker kan det være noen svarte får. Hovedpoenget er da hvilken kontroll det er med sjåfører i persontransport.

Kjøreseddel for taxi forutsetter polititillatelse i de aller fleste land.  Uber har ingen slik kontroll. En undersøkelse viste at 37 prosent av Uber pops sjåfører i Sverige hadde dommer mot seg, til dels alvorlige, da de drev ulovlig også der.

Sikkerhet og trygghet taler selvsagt for en strengere kontroll, ikke det motsatte. Det er ytterst få saker der taxisjåfører i Norge tas for ulovligheter. (Derimot er det hver eneste helg noen som blir utsatt for vold og trakassering fra kunder).  Alle er en for mye.

Arfan Bhatti fikk ikke noe drosjeløyve (som utstedes av Oslo kommune), men han fikk kjøreseddel utstedt av Oslo politikammer. Oslo Taxi rykket da ut og sa at han aldri ville få kjøre for dem. Det har han da heller ikke, og ikke for noen andre heller.

Det sier jo sitt at Nordby Lunde må ty til den saken som et argument, og påstå at jeg er «på de straffedømte sjåførenes side»!

Så mye for splitt og hersk. Jeg kan forsikre om at hele drosje-Norge er samstemt i synet på Uber og deres støttespillere, som syntes lovbrudd, skattesnyteri, prisdumping og forskjellsbehandling er akseptable metoder i en konkurranse.

Hele drosje-Norge forstår også de grunnleggende mekanismene i markedet – som gjør at inntjeningen går ned når det er for mange om beinet. Man må være liberalist for ikke å forstå det.

Det kan gjerne være uenighet om enkeltpunkter i et reguleringsregime, og det er det også innad i næringen, men det er altså drøyt når politikere som skal sette rammebetingelsene for en næring, ikke setter seg inn i hvordan ulike regler slår ut i praksis.

Sosial dumping er langt på vei et resultat i Oslo allerede i dag, fordi et borgerlig flertall trodde flere løyver og sentraler ville føre til bedre konkurranse og lavere priser. Når det motsatte ble fasiten, slik det har vært over hele verden med frislipp, gidder man ikke evaluere politikken, men sier bare «mer av det samme». Ingen som gjør dette kan kalle seg kunnskapsparti.

Når man i tillegg til et frislipp, også driver aktiv agitasjon og tilrettelegging for et selskap som Uber, er det ikke lenger noen grenser for racet mot bunnen i en næring som altså i følge H-Frp-regjeringen hadde «et viktig samfunnsoppdrag».  Det er som nevnt fjernet, som følge av uberlobbyens innsats.

Et av mantraene i debatten har vært at det er ny (og disruptiv) teknologi som skal tvinge fram «andre måter å organisere arbeid på» (sitat Nordby Lunde).

Det er bare tull. Drosjene tok i bruk app-teknologien lenge før Uber startet sin piratvirksomhet i Norge.  Men de er altså fram til denne dag pålagt å ha taksameter som er knyttet til bilens drift, etter de kontrollkrav myndigheter stiller. Det er ikke fjernet, som Nordby Lunde påstår.

Men også på dette punkt mente hun at Uber skulle slippe, og operere på særegne vilkår. Nå har hun i alle fall forstått at det ikke går. I praksis kan det likevel bli slik, hvis taksameterkravet avvikles for noen, mens drosjer som har kontrakter på skole- og pasientkjøring må ha det.

Hva er det så i teknologien som tilsier at en norsk, lokal virksomhet skal driftes fra skatteparadis på Bermuda? Hva er det med teknologien som tilsier amerikanske arbeidskontrakter, med all makt hos plattformeier?

Teknologi har ingenting med saken å gjøre, men er et ledd i Ubers og støttespillernes uredelige narrativ.

En annen bløff er påstanden, som Nordby Lunde nå gjentar, at Uber skal være mer effektive ved å få flere turer i timen enn taxi.

Det er frislipp på tilbudssiden som skaper en overkapasitet som ikke regulerer seg selv tilbake til balanse.  Titusener av ubersjåfører i amerikanske storbyer skaper selvsagt akkurat den samme ubalansen, og dette ligger bak demonstrasjonene for anstendig betaling.

Hvorfor må myndighetene i New York sette tak på nye Uber-lisenser og kreve minstelønn hvis markedet regulerer seg selv? Dette skjedde etter store demonstrasjoner, og seks selvmord blant sjåfører i ulike kategorier, fordi de ble økonomisk ruinert av alles kamp mot alle.

Åpenbart uinteressant for Nordby Lunde og andre som vil ha samme regime i Norge.

Nordby Lunde mener jeg ikke har lest Elin Ørjasæters bok. Jo, det har jeg. Jeg hørte også på presentasjonen av den i Arendal, og vi hadde henne som innleder på vår fagkonferanse nylig. Som det framgikk av linken i mitt innlegg, sa hun følgende:

«Drosjenæringen vil være lakmustesten på om løsarbeidersamfunnet kommer eller ikke. Da skylder politikerne dere å sette seg inn i saken».

Det er helt riktig at vi ikke har et løsarbeidersamfunn i Norge ennå, men vi får det hvis forslaget som nå er på høring blir fremmet og vedtatt.

Årsaken er åpenbar: Det er Nordby Lunde og den øvrige Uber-lobbyen som har vunnet fram, og vil legge lista for å få drosjeløyve så lavt at markedet kan overflommes av frittstående hobbysjåfører, etter Ubers modell. 

Det blir ikke «velfungerende drosjemarkeder» av det. Men den liberalistiske høyresiden kan kanskje innkassere en seier – mens moderate konservative og sosialliberale sitter og ser på.

Prisen er det både norske drosjekunder og  -sjåfører som i så  fall må betale, i form av et avviklet samfunnsoppdrag og rammebetingelser ingen kan leve av.  Det er jo selve meningen med «delingsøkonomien» – det mest uredelige av alle argumentene. Slått i hjel av EU-domstolen, men heller ikke det biter på når alt handler om å få Uber inn på det norske drosjemarkedet.

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse