Annonse
Ensomhet er et voksende problem som få bedrifter adresserer strategisk, skriver Geir Olsen i Kearney.  Foto: iStock/FangXiaNuo
Synspunkt

Tre globale trender som treffer norske bedrifter

Geir Olsen er Europa-sjef i Kearney – et globalt konsulentselskap innen lederrådgivning.

SYNSPUNKT. Her er tre globale trender som også vil treffe norske bedrifter hardt:                                                                            

1. Ensomhetsepidemi

Tro det eller ei, men ensomhet er et gryende kjempeproblem for både små og store selskaper verden over. Grobunnen for ensomhet er den opplevde sosiale distansen mellom folk, på tross av at de lever, jobber og bor tettere enn noen gang.

Ensomheten er et voksende problem, som få adresserer strategisk.

Hvordan arbeidsgivere og ledere bygger mestringsglede i arbeidshverdagen blir derfor enda viktigere fremover.

Hvis ensomhetsepidemien eskalerer, risikerer norske bedrifter lavere produktivitet og svakere økonomisk vekst. Faren for sosial uro og brå politiske skifter, og dermed en endring i de politiske rammebetingelsene for virksomheten, blir dessuten større.

2. Omskoleringskappløp

Globalt er det et kappløp om hvilke økonomier som greier å takle omstilling og transformasjon best. I vår globale trendanalyse er Norge «best» i verden, i den forstand at det er lavest andel av de norske jobbene som er i faresonen for å forsvinne på grunn av automatisering eller digitalisering. Men den norske oljeøkonomien er sårbar i årene fremover. Hele 1,2 millioner mennesker i arbeidsfør alder i Norge står utenfor arbeidslivet, viser arbeidskraftundersøkelsen til SSB. Samtidig er det stor mangel på kvalifisert arbeidskraft.

Fremover bør norske bedrifter være med på å lage verdens beste systemer for omskolering og kompetanseløft.

Trepartssamarbeidet om bransjeprogrammer for livslang læring som er innført nylig er en sped, men god, begynnelse.

3. Klimaopprustning

Med et mer ekstremt og variabelt klima får norske bedrifter utfordringer med egen verdikjede. Forsikringsbransjen merker behovet for klimaopprustning mest akutt, og sliter med hvordan de skal justere forretningsdriften.

Globale tall fra 2019 viser at 63 prosent av ansatte innen forsikring rangerer klimaendringer som den største risikoen i årene fremover, dette er et kjempehopp fra 39 prosent av de spurte i 2018.

Over 200 av verdens største selskaper estimerte nylig egen klimaeksponering til å være nesten 10.000 milliarder kroner. For mange norske bedrifter betyr klimaendringene justering av risikobildet og en klimaopprustning for å møte tøffere forhold og endrede rammebetingelser. Samtidig er det nye og store forretningsmuligheter for de bedriftene som skal stå for selve klimaopprustningen. 

Trendene som beskrives her er basert på rapporten «Global Trends 2019-2024», utarbeidet av Kearneys globale tenketank. Rapporten er basert på omfattende statistikk og forskning, samt våre egne erfaringer fra arbeid med selskaper og det offentlige globalt.

Bruk dem gjerne som tankemat for strategiarbeidet inn i det nye året!

Annonse
Annonse