Annonse
Nav avslutter nå flere av de ekstraordinære tiltakene som har vært under koronapandemien.  Foto: Ørn E. Borgen / NTB      

Nav avslutter en rekke koronatiltak på fredag

Den 1. oktober avvikles blant annet også ordningen for refusjon av sykepenger til arbeidsgiver for dag 4–16 når sykefraværet skyldes covid-19, opplyser Nav.

Ordningen gjelder nå bare for sykmeldinger som starter før fredag.

Enkelte tiltak forlenges til 31. oktober, deriblant retten til sykepenger på grunn av eller ved mistanke om covid-19.

Noen tiltak varer dessuten ut året. Det gjelder for eksempel dobling av antall omsorgsdager for foreldre og foresatte.

Koronatiltakene som avsluttes eller forlenges hos Nav:

Dagpenger

 • Fra 1. oktober 2021 vil nye søknader om dagpenger bli behandlet etter de vanlige reglene som gjaldt før koronapandemien.

Følgende ordninger forlenges fram til og med 31. oktober 2021:

 • Hvis dagpenge- og permitteringsperioden din nærmer seg slutten, vil den automatisk bli forlenget fram til 31. oktober 2021

 • For deg som mottar dagpenger vil dagpengesatsen din fortsatt være beregnet etter en særregel som gir høyere utbetaling av dagpenger

 • Du kan jobbe 60 prosent av din vanlige arbeidstid i en meldekortperiode og fremdeles få utbetalt reduserte dagpenger

 • Hvis du får innvilget dagpenger, gjelder forlengelsene også for deg fram til og med 31. oktober 2021.

Sykepenger

 • Fra 1. oktober avvikles ordningen for refusjon av sykepenger til arbeidsgiver for dag 4-16, når sykefraværet skyldes covid-19. Ordningen gjelder nå bare for sykmeldinger som starter før 1. oktober.

 • I tillegg avvikles sykepenger ved koronarelatert fravær for selvstendige næringsdrivende og frilansere for dag 4–16 fra 1. oktober. Ordningen gjelder nå bare for sykmeldinger som starter før 1. oktober.

 • Retten til sykepenger på grunn av eller ved mistanke om covid-19 forlenges til 31. oktober.

Omsorgspenger

Du kan fram til og med 31. oktober bruke omsorgsdager når du må være hjemme med barn fordi:

 • barnehagen/skolen er stengt på grunn av koronaviruset.

 • barnet kan ikke gå i barnehagen eller skolen på grunn av særlige smittevernhensyn.

 • barnet, eller den som til vanlig passer barnet, er i karantene.

Dette gjelder ut året:

 • Dobling av antall omsorgsdager.

 • Arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring fra 4. dag.

 • Mulighet til å overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronaviruset.

Inntektssikring for grensearbeidere

Kompensasjonsordningen for arbeidstakere fra EØS-land som ikke kommer seg på jobb på grunn av innreiserestriksjoner, avvikles. Innreiserestriksjonene for denne gruppen opphørte 25. september. Rett til kompensasjon opphørte fra samme tidspunkt, altså for perioder fra og med 26. september.

Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Ordningen hvor selvstendig næringsdrivende og frilansere kunne søke kompensasjon for tapt næringsinntekt eller frilansinntekt, avvikles fra 1. oktober

Supplerende stønad til personer med kort botid i Norge

Fra 1. oktober avvikles unntaket fra kravet om personlig oppmøte på Nav- kontoret. Nå må du møte personlig på Nav- kontoret for å søke om stønad. Kontrollerklæringen avvikles og kontrollsamtalen med personlig oppmøte på Nav- kontoret gjeninnføres.

Andre ordninger som gjelder ut året

 • Feriepenger av dagpengene for de som mottok dagpenger i 2020.

 • Forenklet fastsettelse av vanlig arbeidstid ved søknad om dagpenger

 • Permitterte lærlinger som fikk innvilget dagpenger etter særregler før 1. oktober 2021, får beholde dagpengene ut året hvis de ikke når maksperioden før.

 • Fritak fra krav om personlig oppmøte for å få sykmelding.

 • Inntekter fra beordret og frivillig tjeneste i helsevesenet i forbindelse med koronapandemien, som tjenes opp før 1. januar 2022, skal holdes utenfor inntektsavkorting for dem som har avtalefestet pensjon (AFP) fra offentlig sektor.

 

Annonse
Annonse