Annonse
Illustrasjon. Foto: Dreamstime

Advokat​– Nye varslingsregler vil ramme tusenvis

Ole André Oftebro er advokat og leder for arbeidsrettsavdelingen i Advokatfirmaet Ræder DA.

LESERINNLEGG: Nye varslingsregler vil ramme tusenvis av norske små- og mellomstore bedrifter

Solbergregjeringen varslet tidlig i regjeringsperioden at den ville styrke varslervernet, dvs. vernet av arbeidstakere som melder fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. I det opprinnelige forslaget fra regjeringen skulle de nye reglene gjelde for alle virksomheter, med unntak for bedrifter med færre enn ti ansatte. Det opprinnelige forslaget ville ha store konsekvenser.

Etter å ha vært behandlet i Stortinget, er imidlertid reglene blitt enda mer inngripende: Fra 1. juli 2017 plikter alle virksomheter med minimum fem ansatte å etablere kvalitetssikrede rutiner for varsling.

Formålet med varslingsreglene er å sikre en betryggende behandling av tips om mulige kritikkverdige forhold, samt å verne den som sier ifra mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver. Tips om korrupsjon, underslag, etiske overtramp, trakassering og mobbing er typiske forhold som omfattes av varslingsregler. Et godt varslervern er viktig både av samfunnshensyn og av hensyn til arbeidsmiljøet og bedriften selv.

Tidligere har det bare gjeldt krav om varslingsrutiner der forholdene i virksomheten har tilsagt det. Typisk har det vært bedrifter med særlige risikoelementer og store virksomheter, som har utarbeidet slike rutiner, ofte i kombinasjon med etablering av eksterne varslingskanaler. De nye reglene innebærer at selv små bedrifter, for eksempel bestående av én daglig leder, to deltidsansatte og to innleide, må etablere skriftlige rutiner for varsling.

Lovgiver har også innført minimumskrav for hva rutinene skal inneholde og hvordan de skal gjøres tilgjengelige for de ansatte. Blant annet skal rutinene oppfordre til å varsle om kritikkverdige forhold, og det skal beskrives hvordan det skal varsles og hvem det skal varsles til. Rutinene må være spesielt tilpasset for den enkelte virksomhet, hvilket innebærer at arbeidsgiver ikke kan kopiere standardiserte rutiner fra andre virksomheter eller fra nettsider.

Lovendringene er gjennomført i det stille, men er altså fullt gjeldende og i kraft uten overgangsregler. Både bedriftsledere og arbeidsrettsadvokater må brette opp ermene etter sommerferien, om ikke før. Konsekvensene av mangelfulle rutiner kan nemlig bli store. Arbeidstilsynet har tilsynskompetanse og kan både gi pålegg og tvangsmulkt. I tillegg kan arbeidsgiver risikere krav fra arbeidstaker, som for eksempel hevder å ha blitt utsatt for hevn etter å ha varslet.

 

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Annonse