Annonse
Illustrasjonsfoto. Foto: Tero Vesalainen/iStock

Har formfeilen i oppsigelsen betydning?

Spørsmål: Jeg er personalsjef i en mellomstor bedrift, og i forrige uke sa jeg opp en av medarbeiderne jeg har ansvaret for, etter å ha avholdt drøftelsesmøte med vedkommende, dagen før. En av mine kollegaer i HR-avdelingen, la noen dager senere merke til at jeg i oppsigelsesbrevet hadde glemt å opplyse om retten til å stå i stilling, etter arbeidsmiljøloven § 15-11.

Kollegaen min påpekte at retten til å stå i stilling er en av de opplysningene som oppsigelsen må inneholde for å være gyldig. Jeg lurer derfor på hva jeg skal gjøre med dette. Kan arbeidstakeren nå gå til søksmål og påstå ugyldig oppsigelse på grunn av dette, eller vil det være tilstrekkelig dersom jeg utsteder en ny oppsigelse hvor denne opplysningen fremkommer?

Jeg vil også opplyse om at medarbeideren har krevd forhandlinger etter arbeidsmiljøloven § 17-3, og vi har avtalt tidspunkt for forhandlingene.

Svar: Det er riktig at retten til å stå i stilling er en av de opplysningene en oppsigelse fra arbeidsgiver skal inneholde, jf. arbeidsmiljøloven § 15-4. I § 15-5 redegjøres det for rettsvirkningene av formfeil ved oppsigelse. Ved formfeil som blant annet manglende opplysninger, følger det at oppsigelsen skal kjennes ugyldig, dersom arbeidstakeren går til søksmål innen 4 måneder etter at oppsigelsen fant sted. Ugyldighet betyr i denne forstand at lovlig oppsigelse ikke har funnet sted, slik at arbeidsforholdet fortsetter.

Unntaket fra regelen er at oppsigelsen ikke skal kjennes ugyldig dersom særlige omstendigheter gjør dette åpenbart urimelig. Dette må ses i sammenheng med det som er formålet med formkravene knyttet til oppsigelse, nemlig å gi arbeidsgiver et sterkt insentiv til å sørge for at arbeidstaker er tilstrekkelig orientert om sin rettslige stilling, slik at arbeidstaker kan ta de nødvendige rettslige skritt, i tide.

Typisk vil det derfor kunne anses urimelig å kjenne oppsigelsen ugyldig der hvor arbeidstakeren til tross for formfeilene har tatt rettslige skritt som om formriktig oppsigelse var gitt, eller der arbeidsgiver erstatter den formuriktige oppsigelsen med en formriktig en, innen kort tid.

I deres tilfelle har arbeidstakeren krevd forhandlinger, og har slik sett tatt rettslige skritt i tråd med både loven og opplysninger i oppsigelsesbrevet. Dersom du, eller den som er tilstede som arbeidsgivers representant i forhandlingsmøtet, i tillegg gir en ny, formriktig oppsigelse, vil nok ikke ugyldighet bli et tema her.

Spør juristene

Har du spørsmål om arbeidsrett?

Har du spørsmål om arbeidsrett? Send de til oss ved å klikke her.

Les alle spørsmål og svar her!


Annonse

Spør juristene

Har du spørsmål om arbeidsrett?

Har du spørsmål om arbeidsrett? Send de til oss ved å klikke her.

Les alle spørsmål og svar her!


Annonse