Annonse
Illustrasjonsfoto. Foto: Mariia Boiko | Dreamstime.com

Økning i antallet helt ledige blant unge

Ferske tall fra Nav viser at det var omtrent 200 flere unge ledige i mai. Det henger sammen med at færre deltar i arbeidsmarkedstiltak.

Ser man på summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak er denne om lag uendret for de under 20 år, mens den har falt med mellom 6 og 9 prosent for de andre aldersgruppene.

Det er likevel aldersgruppen 20-24 år som har høyest ledighet, med 2,9 prosent av arbeidsstyrken, mens de under 20 år har lavest ledighet med 1,3 prosent.

Annonse
Annonse