Annonse
«Kvinner skåret signifikant bedre enn menn på et stort flertall av lederegenskaper vi målte», konkluderer Jack Zenger og Joseph Folkman i Harvard Business Review.   Foto: Unsplash
Undersøkelser

Kvinner har best lederegenskaper

Fortsatt er andelen kvinnelige toppledere lav.

I Norge er det bare 13 prosent kvinnelige toppledere i næringslivet, 27 prosent i frivillig sektor og 35 prosent i offentlig sektor, ifølge Lederskapsundersøkelsen fra SSB og Institutt for samfunnsforskning i 2015.

Bedre på 17 av 19 lederegenskaper

Forskningen kan tyde på at virksomhetene hadde gjort lurt i å ansette flere kvinnelige ledere. 

Konsulentfirmaet Zenger/Folkman har gjort en større studie, gjengitt i Harvard Business Review, der de har analysert svar fra flere tusen respondenter over flere år.

Lederne i undersøkelsen har fått en 360 graders evaluering, altså fra både overordnede og underordnede, på hvordan de fungerer som ledere.

«Kvinner skåret signifikant bedre enn menn på et stort flertall av lederegenskaper vi målte», konkluderer Jack Zenger og Joseph Folkman i Harvard Business Review.

Kvinner ble vurdert av sine medarbeidere som gjennomsnittlig mer effektive i 17 av 19 ferdigheter selskapet vurderer som viktige lederegenskaper.

Menn best på strategi og fag

Blant annet ble kvinner vurdert som noe bedre enn menn når det gjelder initiativ, utholdenhet, selvutvikling, resultatorientering, integritet og ærlighet.

Kvinner skåret signifikant bedre enn menn på et stort flertall av lederegenskaper vi målte

Det var bare to egenskaper der menn gjennomsnittlig skåret høyere enn kvinner, nemlig evnen til å utvikle et strategisk perspektiv og teknisk eller profesjonell ekspertise.

Bekreftes av norske funn

De amerikanske funnene er i tråd med norsk forskning, som viser at kvinner i større grad enn menn har personlighetstrekk som gir et godt utgangspunkt for å være effektive ledere.

Øyvind L. Martinsen og Lars Glasø ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI har gått igjennom data om personlighetstrekk fra mer enn 2900 norske ledere, hentet fra AFFs omfattende lederundersøkelse, skriver BI.no.

Studien konkluderer med at kvinnelige ledere gjennomsnittlig har høyere verdier enn menn på fire av de fem personlighetstrekkene som internasjonal forskning viser at er viktig for å være en effektiv leder:

  • Evne til å ta initiativ og være tydelig og kommunikativ
  • Evne til nytenkning og nysgjerrighet
  • Omsorg og omgjengelighet
  • Evne til å jobbe planmessig mot mål
  • Evne til å tåle press og stress i jobben

– Resultatene tyder på at kvinner har noe bedre personlighetsmessige anlegg for ledelse enn sine mannlige kollegaer, når det gjelder tydelighet, nytenkning, støtte og målrettet grundighet, konkluderer BI-forskerne.

Kvinnelige ledere har høyere verdier enn menn på fire av de fem personlighetstrekkene som er viktige for å være en effektiv leder

Kvinner bekymrer seg mer

I undersøkelsen skårer menn noe høyere enn kvinner på én av egenskapene forskerne peker ut som viktig for ledelse: evnen til å tåle press og stress i jobben.

– Kvinnelige ledere har en noe sterkere tendens til å bekymre seg, mener de.

 

 

Annonse
Annonse