Annonse
Foto: Istockphoto
Studie

Du lærer ikke mest av egne feil

Lest om ledelse. Vi liker å tro at vi lærer av våre feil, men det er ikke nødvendigvis slik, skal vi tro et knippe studier som er gjort i USA.

Bård Kuvaas, professor ved Handelshøyskolen, skriver i en gjestekommentar i Dagens Næringsliv om fem studier der forskere har forsøkt å finne ut om vi lærer mer av å feile enn av å lykkes.

1674 deltagerne svarte på spørsmål med to svaralternativer. Av de som hadde svart feil, fikk halvparten tilbakemelding. Det samme gjorde de som hadde svart riktig. Senere testet forskerne hva deltagerne hadde lært.

I alle de fem studiene fant forskerne at deltagerne lærte mindre av feil enn av suksess, skriver Kuvaas i Dagens Næringsliv. Det viste seg også at deltagerne lærte mindre av feil enn av å ikke få tilbakemelding i det hele tatt.

På selvbildet løs

Hvorfor? Forskernes konklusjon er at folk opplevde tilbakemeldingen om at de hadde gjort feil som en trussel mot eget selvbilde. Dette gikk så utover motivasjonen for å lære av feilene.

Forskerne fant også at deltagerne lærte like mye av andres feil og andre som lyktes. Her følte ikke deltagerne at eget selvbilde var truet, dermed var det lettere å lære av andres feil, mener forskerne.

Kuvaas viser til at denne studien er mest relevant for mindre feil. Når det gjelder større feil, har vi kanskje ikke muligheten til å velge å la være å lære, resonnerer han.

Skap en fryktløs arbeidsplass

De amerikanske forskerne Kuvaas viser til, er i sine eksperimenter opptatt av selvbildet til folk. En annen som har vært opptatt av noe i samme gate, med en annen innfallsvinkel, er Harvard-professor Amy Edmondson.

Hennes forskning har vist at et arbeidsklima fritt for frykt er nøkkelen til produktive team. Hun lanserte begrepet «psykologisk trygghet» som en nøkkelfaktor for å få team og arbeidsplasser til å fungere optimalt.

En av hennes kjepphester er å skape et åpent klima der man tar opp problemer, spørsmål og motforestillinger, og etablerer et språk for å snakke om det. Et av poengene her, er å få fram at det handler om kontinuerlig forbedring og fornyelse og det å lære av feil, ikke om fordeling av skyld.

Les om Edmondsons forskning, og få med deg hennes praktiske tips, her: 

 

Annonse
Annonse