Annonse
renhold__igor_g.jpg

Offentlige innkjøp dyrt for de ansatte

Undersøkelsen bygger blant annet på intervjuer med 166 tillitsvalgte. Av disse sier 4 av 10 at oppdragsgiverne sjelden eller aldri stiller krav om lønns- og arbeidsvilkår i kontraktene, og 1 av 4 sier de har kjennskap til at ansatte får dårligere vilkår enn avtalt i tariffavtaler og lovverk. Halvparten sier de kjenner til at disse bestemmelsene brytes av underleverandører.

Forbundsleder Erna Hagensen i Arbeidsmandsforbundet sier til Dagbladet at det er de ansatte som må ta regningen når det offentlige skal spare penger.

Særlig renholdsbransjen fremheves som lite uryddig. Petter Furulund i NHO Service sier til NRK Dagsnytt at det er et særlig problem at bedrifter eid av innvandrere utnytter andre innvandrere og gir sine ansatte dårlige lønns- og arbeidsvilkår.

Annonse
Annonse