Annonse
samtale_samarbe.jpg

Savner tilbakemeldinger på jobben

Hver fjerde ansatt mener dessuten at de har en begrenset mulighet til å påvirke arbeidsmiljøet på jobben.

Direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen, mener at det er et stort potensial for å bedre arbeidsmiljøet rundt om på arbeidsplassene i dette landet. På Arbeidstilsynets hjemmesider fastslår hun at arbeidsmiljøet først og fremst er ledernes ansvar, men hun mener at også arbeidstakerne må bli mer bevisst sitt ansvar og sine muligheter til å påvirke arbeidsmiljøet positivt.

– Viktig for arbeidsmiljøet

– Å gi tilbakemeldinger, både faglig og sosialt, er viktig for et godt arbeidsmiljø, sier Svendsen, som i denne uken har lansert kampanjen «Gode kolleger – en del av jobben».

I undersøkelsen fra TNS Gallup fremgår det at menn har mindre tro på at de kan påvirke arbeidsmiljøet enn det kvinner har. Mennene er også mindre fornøyd enn damene med hvor ofte de får tilbakemeldinger fra kollegene sine.

Totalt sett sier tre av ti i undersøkelsen at de bare får tilbakemeldinger fra kolleger en gang i måneden eller sjeldnere.

Les også: Gi tilbakemelding

Annonse
Annonse