Annonse
Fiskeriminister Per Sandberg presenterer stortingsmeldingen om pliktsystemet i fiskerinæringen i Nærings- og fiskeridepartementet fredag. Foto: NTB-scanpix.
Kystopprør

Massiv protest mot Sandbergs fiskeforslag

Regjeringen vil at tre selskap som eier fartøyer og 56 trålerkonsesjoner, skal slippe unna gamle ordninger der mange av fartøyene har plikt til å levere råstoff til bestemte anlegg.

I praksis disponerer trålerrederiene kvoter til en årlig verdi av rundt 1,4 milliarder kroner og kan tilby fangstene til rundt 1,4 milliarder kroner til mottakere i Sør-Norge eller i det globale markedet.

Lese resten?
Løpende abonnement. Fornyer på fullpris (163,-) - første mnd kr
20,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement

Pliktsystemet for torsketrålerne

  • På 1980- og 1990-tallet ble systemet med leveringsplikt for torsketrålere innført. Den innebar at torsketrålerne som var eid av fiskeindustrien ble pålagt å levere råstoff til sine anlegg i Nord-Norge. Ordningen skulle hindre spekulasjon med råstoff og sikre drift ved anleggene.
  • Ved tildeling av trålkonsesjoner på 90-tallet ble det også innført en aktivitetsplikt for å hindre nedlegging av anlegg som var omfattet av leveringsplikten.
  • I 2003 ble leveringsplikten omgjort til en tilbudsplikt, der det er nok å tilby fisken til industrien.
  • Bearbeidingsplikten ble innført i 2006. Den innebærer et pålegg til industrien om å videreforedle mesteparten av torsken som er kjøpt under tilbudspliktordningen.
  • Regjeringen foreslår nå å avvikle pliktsystemet mot en avkorting på 20 prosent av verdien på aktivitetspliktige torskekvoter.
Annonse

Pliktsystemet for torsketrålerne

  • På 1980- og 1990-tallet ble systemet med leveringsplikt for torsketrålere innført. Den innebar at torsketrålerne som var eid av fiskeindustrien ble pålagt å levere råstoff til sine anlegg i Nord-Norge. Ordningen skulle hindre spekulasjon med råstoff og sikre drift ved anleggene.
  • Ved tildeling av trålkonsesjoner på 90-tallet ble det også innført en aktivitetsplikt for å hindre nedlegging av anlegg som var omfattet av leveringsplikten.
  • I 2003 ble leveringsplikten omgjort til en tilbudsplikt, der det er nok å tilby fisken til industrien.
  • Bearbeidingsplikten ble innført i 2006. Den innebærer et pålegg til industrien om å videreforedle mesteparten av torsken som er kjøpt under tilbudspliktordningen.
  • Regjeringen foreslår nå å avvikle pliktsystemet mot en avkorting på 20 prosent av verdien på aktivitetspliktige torskekvoter.
Annonse