Annonse
– Lederen bør gjøre det klart for sine ansatte at det ikke bare er greit, men også oppfordret, å gi og motta hjelp fra sine kolleger, skriver forfatterne bak en ny studie om å hjelpe hverandre på jobben. Foto: Cristian Newman / CC

Når vi trenger hjelp, men likevel takker nei

Å hjelpe hverandre på arbeidsplassen blir sett på som en viktig kilde til trivsel, prestasjoner, kommunikasjon og et positivt arbeidsmiljø. Men sosialpsykologien peker på et hinder: folk kan ofte reagere negativt på å få hjelp.

I en ny studie som skal publiseres i «Journal of Applied Psychology» har Mark Bolino ved Universitetet i Oklahoma, og Phillip Thompson ved Virginia Tech-universitetet sett på hva det er som gjør at folk sier nei takk til hjelp fra kollegene sine, til og med når de har behov for det.

Verdifull alene

I studien har Bolino og Thompson spurt 238 ansatte i ulike industrier om hvorfor de ikke tok mot hjelp fra kolleger selv om de trengte det. De fant fem fellestrekk:

  • Foretrekker å være selvgående og fullføre arbeidet alene

  • Redd for å miste ansikt

  • Unngå å måtte føle at de må gjengjelde tjenesten

  • Stoler ikke på kollegaens motiver

  • Stoler ikke på kollegaens kompetanse

I en oppfølgingsstudie blant 500 ansatte fant de at spesielt det første punktet var en viktig årsak til at man takker nei til hjelp. Over halvparten av de 500 svarte at de foretrakk å fullføre arbeidet alene fordi det gjorde at de ble sett på som mer verdifulle og dyktige, skriver Bolino og Thompson hos Harvard Business Review.

Videre svarte 20 prosent at de ofte takket nei fordi de ikke ville skylde kollegene sine noe.

Negative konsekvenser

I studien svarte mange av deltakerne at de ofte sa nei takk til hjelp selv om de virkelig trengte det. Mange ville heller jobbe flere timer i overtid enn å spørre om hjelp. Denne typen atferd øker risikoen for stress og utbrenthet, skriver Bolino og Thompson.

De som var negativt innstilt til å motta hjelp hadde dessuten større tendenser til å være misfornøyde med sin egen arbeidssituasjon. De viste lavere trivsel og tenkte mer på å bytte jobb. I tillegg presterte de dårligere, var mindre kreative og ikke minst mindre tilbøyelige til å selv hjelpe andre kolleger.

Av de fem årsakene til at folk sier nei takk til hjelp handler de to første om egenverdi. Man er redd for å synke i kurs hos sjefen dersom man tar imot hjelp fra kolleger eller overordnede. Studien til Bolino og Thompson viser imidlertid at det er mye mer sannsynlig at lederen ser på ansatte som tar imot hjelp som en positiv egenskap: det viser at de er teamorienterte og opptatt av å lære nye ting.

Dette bør en leder ta tak i, skriver forfatterne.

– Lederen bør gjøre det klart for sine ansatte at det ikke bare er greit, men også oppfordret, å gi og motta hjelp fra sine kolleger. På den måten kan man få fjernet disse negative assosiasjonene folk tydeligvis har til å motta hjelp, skriver de.

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Lederbibliotek

Har du spørsmål om ledelse?

I vårt lederbibliotek finner du ekspertrådene, fagartiklene og verktøyene som hjelper deg som leder.

Gå til Lederbiblioteket.


Annonse

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Lederbibliotek

Har du spørsmål om ledelse?

I vårt lederbibliotek finner du ekspertrådene, fagartiklene og verktøyene som hjelper deg som leder.

Gå til Lederbiblioteket.


Annonse