Annonse
Foto: © Konradbak | Dreamstime.com - Sad couple having an argument

Konflikthåndtering - et lederansvar

Konflikter på arbeidsplassen kan gå utover produktivitet, måloppnåelse og økonomiske resultater, og være direkte ødeleggende for bedrifter.

Professor Halvor Nordby, som nylig har gitt ut boken «Konflikthåndtering for ledere», mener at noe av det viktigste en leder kan gjøre for å unngå at konflikter oppstår, er å være tydelig i kommunikasjonen med sine medarbeidere og derigjennom unngå misforståelser.

Les resten med abonnement fra
Velg det abonnementet som passer best for deg. Rabatt fra:
50%
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her

7 typer konflikter

Professor Halvor Nordby deler konflikter inn i ulike typer:
 • Begrepskonflikter: Konflikter som oppstår fordi to parter ikke mener det samme med ord og begreper, det vil si språket de bruker. Det som fortoner seg som en reell uenighet om en sak, skyldes egentlig ulik språkforståelse.
 • Fortolkningskonflikter: Finner sted når en eller begge parter tillegger motparten oppfatninger som parten ikke har, slik at uenighet om en sak i virkeligheten skyldes ulike fortolkningsperspektiver.
 • Argumentasjonskonflikter: Dette er konflikter som skyldes at partene bruker forskjellige argumenter i sine vurderinger eller at de vektlegger styrken til argumentene forskjellig.
 • Verdikonflikter: Oppstår når partene i en konflikt har ulike oppfatninger om hvordan det er riktig å handle. Partene har motstridende verdier som former handlingspreferansene deres, .
 • Interessekonflikter: Minner om verdikonflikter, men her er det ulike interesser og mål som står mot hverandre. Partene er uenige om hvilke mål som skal nås, hvordan samarbeidet skal organiseres eller hvordan ressursene skal fordeles ut i fra egne interesser.
 • Rollekonflikter: Konflikter som oppstår fordi rollene er dårlig avklart eller fordi noen går ut av sine roller og påtar seg oppgaver de egentlig ikke har. Partene er uenige om hvem som skal gjøre hva.
 • Personkonflikter: Kjennetegnes av at to parter har ulike oppfatninger om hva som er akseptabel sosial væremåte, Uenigheten preger i stor grad samarbeidet dem imellom.
Kilde: «Konflikthåndtering for ledere» av Halvor Nordby. (Gyldendal Akademisk)

Lederbibliotek

Har du spørsmål om ledelse?

I vårt lederbibliotek finner du ekspertrådene, fagartiklene og verktøyene som hjelper deg som leder.

Gå til Lederbiblioteket.


Annonse

7 typer konflikter

Professor Halvor Nordby deler konflikter inn i ulike typer:
 • Begrepskonflikter: Konflikter som oppstår fordi to parter ikke mener det samme med ord og begreper, det vil si språket de bruker. Det som fortoner seg som en reell uenighet om en sak, skyldes egentlig ulik språkforståelse.
 • Fortolkningskonflikter: Finner sted når en eller begge parter tillegger motparten oppfatninger som parten ikke har, slik at uenighet om en sak i virkeligheten skyldes ulike fortolkningsperspektiver.
 • Argumentasjonskonflikter: Dette er konflikter som skyldes at partene bruker forskjellige argumenter i sine vurderinger eller at de vektlegger styrken til argumentene forskjellig.
 • Verdikonflikter: Oppstår når partene i en konflikt har ulike oppfatninger om hvordan det er riktig å handle. Partene har motstridende verdier som former handlingspreferansene deres, .
 • Interessekonflikter: Minner om verdikonflikter, men her er det ulike interesser og mål som står mot hverandre. Partene er uenige om hvilke mål som skal nås, hvordan samarbeidet skal organiseres eller hvordan ressursene skal fordeles ut i fra egne interesser.
 • Rollekonflikter: Konflikter som oppstår fordi rollene er dårlig avklart eller fordi noen går ut av sine roller og påtar seg oppgaver de egentlig ikke har. Partene er uenige om hvem som skal gjøre hva.
 • Personkonflikter: Kjennetegnes av at to parter har ulike oppfatninger om hva som er akseptabel sosial væremåte, Uenigheten preger i stor grad samarbeidet dem imellom.
Kilde: «Konflikthåndtering for ledere» av Halvor Nordby. (Gyldendal Akademisk)

Lederbibliotek

Har du spørsmål om ledelse?

I vårt lederbibliotek finner du ekspertrådene, fagartiklene og verktøyene som hjelper deg som leder.

Gå til Lederbiblioteket.


Annonse